Hvad der var og kunne have været
"Guldalderen" under Harun al-Rashid
Af Paul Stenhouse
Oversættelse af: The "Golden Age" of Harun al-Rashid
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk : 5. februar 2012

Da abbaside-kaliffen i Baghdad, Harun al-Rashid lå på sit dødsleje i 809 e.Kr. i Tus, Khorasan, i nutidens Iran, lyttede han til sladder, der beskyldte hans læge Jibril bin Bukhtishu for at have fejlordineret hans medicin og forårsaget hans sygdom. Han besluttede at få ham henrettet og få ham parteret, som det tidligere på hans befaling var sket for Bashir, bror til hans fjende, Rafi bin Layth bin Nasr bin Sayyar. [1]

Bashir var blevet fanget og bragt til kaliffen, mens han lå syg i sengen. Da Bashir bad om nåde, gav Harun al-Rashid ordre til, at han skulle parteres af en slagter med sløve knive. Da hans krop var blevet skåret ud i fjorten stykker, priste kaliffen Allah for at tillade ham at opnå hævn "til din [dvs Allahs] tilfredshed." [2]

Den snu [og næsten helt sikkert uskyldige] læge, barnebarn af den nestoriansk kristne læge for al-Rashids egen bedstefar, al-Mansur, bad om at få henstand til den følgende morgen. Kaliffen døde, før morgen kom og Bukhtishu-familien bevarede sit monopol på lægegerningen ved Baghdad-hoffet i yderligere fire generationer. [3]

Islam-apologeter gør i disse dage meget ud af islams Guldalder, repræsenteret ved abbaside-kalifatet med hovedstad i Baghdad. [4] Dets højdepunkt forbindes med styret under Harun bin Muhammad bin Abd Allah, der kendes bedre fra den evigt populære samling af farverige indiske, persiske og arabiske legender, Tusind og én nat, hvor han forskønnes og kaldes Harun al-Rashid, dvs. Harun den "retledte."

Harun var et barn af sin tid - en god ven, ridderlig og generøs til tider, men omskiftelig, og en dårlig fjende. På sit værste var han, ligesom Richard Burton beskriver nogle samtidige [midten af det 19. årh.] arabere, "en simpel barbar, [hvis] handlinger af oprørende grusomhed er de naturlige følger af en ondartet fanatisme og et rasende had til alle trosretninger udenfor al-islams grænser." [5]

Da hans mediebillede og myten om "Guldalderen" i vid udstrækning stammer fra fortællingerne i samlingen Tusind og én nat, er det godt at huske på, at hans egensindige og voldelige natur, ifølge samtidens muslimske idéer som Tusind og én nat appellerede til for at opnå popularitet, gjorde ham perfekt egnet til rollen som autokratisk kalif.

Hans liv var fyldt med blodsudgydelse. Da Harun var fjorten, og igen da han var seksten år gammel, blev han af sin far - kaliffen al-Mahdi - udnævnt til at lede ekspeditioner mod byzantinerne. Disse blev en succes. Under sidstnævnte ekspedition blev 54.000 byzantinerne dræbt i kamp og 2.090 fanger henrettet. [6] Planlægning og ledelse tilfaldt andre mere erfarne, men i lyset af disse sejre gav hans far ham det navn, som vi stadig husker ham under: Harun den "retledte" [7].

Navnet fængede. Som kun 16-årig, blev Harun [som Alexander den Store] udråbt til "guvernør" ikke [som Alexander] over Byzans, men over Afrika, Egypten, Syrien, Armenien og Aserbajdsjan.

Igen i modsætning til Alexander i Byzans, blev de daglige anliggender i disse regioner atter varetaget af andre: I dette tilfælde af Haruns mentor og sekretær Yahya bin Khalid, som han kaldte "far", og hvis indflydelse på den unge fyrste og på abbasidernes velfærd var positiv, og tilmed afgørende.

På trods af at Harun var blevet nomineret til faderens efterfølger som kalif, blev hans ældre bror Musa al-Hadi kalif efter at al-Mahdi døde under mistænkelige omstændigheder. [8] Harun var 19 år gammel. Det var først, da al-Hadi selv døde på mystisk vis i 786 e.Kr., som resultat af en paladssammensværgelse, [9] at Harun besteg tronen i en alder af tyve.

Livet som en forkælet, hvis ikke usikker ung mand ved al-Mahdis slappe og hedonistiske hof havde ikke forberedt den unge Harun til den type uafhængig og storsindet tænkning, der var nødvendig for at styre det splittede og skrøbelige muslimske imperium, han arvede.

Han overlod administrationen til Yahya og hans to sønner, al-Fadl og Ja'fr - og disse vesirer af persisk oprindelse regerede i realiteten imperiet i sytten år. Deres styre fik tilnavnet barmakide fordi Yahyas bedstefar havde været en barmak eller ypperstepræst i et buddhistisk kloster i Persien.

Som helhed styrede de shia-muslimske barmakider klogt og godt; alt for godt, viste det sig, for den sunni-muslimske Harun al-Rashid, som med tiden begyndte at frygte deres store magt og rigdom.

Han fik sin tidligere mentor Yahya, sammen med Yahyas søn al-Fadl [der var Haruns fosterbroder, fordi deres mødre havde ammet hinandens barn], og to andre sønner, Muhammad og Musa [om hvem det blev sagt, "de gjorde godt, og skadede ingen"] [10] fængslet, indtil de døde. Al-Fadl døde i fængsel fem måneder før kaliffen døde.

Ja'fr, den resterende søn, berømt som en rådgiver med en rolig sund fornuft, en fredsskaber og endnu mere generøs end hans altid generøse far og søskende, [11] blev halshugget. Hans hoved blev spiddet på Mellembroen i Baghdad, og de to halvdele af hans krop spiddet på de øvre og nedre broer [12].

Pagen, Yasir, hvem Harun havde beordret at halshugge Ja'fr, blev selv straks halshugget, fordi kaliffen "ikke kunne bære at se på Ja'frs drabsmand." [13]

Al barmakide-familiens rigdom [30.672.000 dinarer i kontanter alene] og ejendom blev konfiskeret, og alle familiemedlemmer, undergivne, slaver og agenter blev anholdt, og, ifølge én kilde, massakreret. [14]

Den uhyggelige ende for Yahya og hans familie er dobbelt ironisk i betragtning af, at Harun aldrig ville være blevet kalif uden barmakidernes godkendelse af hans krav, samt Yahyas loyale rådgivning og sønnernes bistand.

Den "retledte" kalif fulgte blot eksemplet fra sin blodtørstige bedstefar, Ja'fr al-Mansur [”Af Gud gjort sejrrig"], der fik sin farbror Abd Allah, hvem han skyldte kalifatet, myrdet.

Efter at have haft Abd Allah fængslet i syv år, fik han ham anbragt i et hus, hvis fundament var lavet af salt og omgivet af vand. Huset styrtede sammen over Abd Allah og dræbte ham. [15]

Den anden person, hvem al-Mansur skyldte sin trone, var Abu-Muslim fra Khorasan, der havde besejret Abd Allah. Han blev overtalt til at besøge hoffet og blev forræderisk dræbt. [16]

Abbasiderne havde vundet kalif-tronen fra umayyaderne, som de udryddede næsten til det sidste familiemedlem, ved at udgive sig som sympatisører med, hvis ikke slægtninge til, de persiske shia-muslimer, kendt som aliderne.

Med den abbasidiske sejr, blev kalifatet flyttet fra Damaskus til Baghdad, og masken blev kastet. Harun al-Rashid fortsatte den abbasidiske fjendtlighed mod deres tidligere allierede, og især mod zindiqerne, eller de muslimske manikæere, [17] der overvejende var af persisk oprindelse.

Under hele det umayyadiske kalifat forblev Syrien, skønt nominelt muslimsk, stadig overvejende kristent. Dette skulle ændre sig under abbasiderne, især under Haruns intolerante regime. Kristne kirker langs grænsen til det byzantinske område blev revet ned og jøder og kristne blev tvunget til at bære klæder, der adskilte sig fra muslimernes.

Ifølge forskerne var Haruns regeringstid et højdepunkt, men som for mange af den slags var det også et vendepunkt for det abbasidiske dynasti og for islamisk kultur.

Legenderne om kaliffen af Baghdad i Tusind og én nat gør meget ud af den pragt og luksus [18], og det letsind, der var kendetegnende for abbasidisk liv på Harun al-Rashids tid, men som Philip Hitti skriver: "[om] den grå hverdag for den almindelige borger i Baghdad, og de følelser, der levede i brystet på den menige mand, finder vi kun lidt i kilderne ..." [19]

Vestlige kronikører [20] beretter, at Karl den Store, frankernes kejser i Vesten, mellem 797 og 806 e.Kr. udvekslede ambassader og gaver med Harun al-Rashid i Østen. Karl den Store kan have søgt en mulig allieret mod et fjendtligt byzantinsk imperium, og Harun kan have ønsket hjælp mod det rivaliserende umayyadiske kalifat i Cordoba, oprettet af Abd al-Rahman ibn Muawiyah, som var et af de få medlemmer af umayyade-dynastiet, der undslap de abbasidiske spioner og snigmordere, som fulgte ethvert af hans skridt, indtil han nåede Spanien i 755 e.Kr.

Muslimske forfattere er tavse i sagen om ambassader mellem Karl den Store og Harun al-Rashid, selv om "Aron, Kongen af Persien" ikke kan være andre end Harun, den 5. kalif af Baghdad.

I 800 e.Kr. var nøglerne til Den hellige Grav blevet sendt til Karl den Store og nogle mente, at disse har været en gave fra Harun al-Rashid, eller i hvert fald sendt med hans godkendelse. [21] Ingen pålidelige kilder er kommet frem til støtte for denne påstand. [22] De blev sendt af patriarken af Jerusalem. [23]

Det markante fald i kvaliteten af den imperiale administration under Harun, sammen med den meget pralende velstand af de rige få; de fortsatte kampe mellem yemenitter og mudarier [fra det nordlige Arabien]; mellem sunni- og shia-muslimer; samt opsplitningen af islam i myriader af sekter og undersekter, satte i gang kræfter, der skulle føre til den endelige opløsning af det muslimske "imperium". [24]

Denne opløsning indtrådte på trods af imponerende økonomisk og kulturel fremgang, som kom af den rige handel, der strakte sig så langt som til Kina og bragte kortvarig, men blændende glans til kaliffens hof i Baghdad.

Da Harun døde i 809 e.Kr. i Baghdad indeholdt statskassen 900 millioner sølv-dirhamer [eller 630 millioner guld-dinarer]. [25] Hundrede år senere, i 908, da kalif al-Muktafi døde, indeholdt statskassen 100 millioner guld-dinarer. [26]

Richard Burton, der ikke var nogen dårlig arabist, men alligevel plettet, skønt ubevidst, af den politiske korrekthed i hans tid [og vores], satte forudsigeligt abbaside-kalif Haruns "civiliserede og velregulerede styre" op mod "den vesterlandske kristenheds barbari og turbulens,” og sammenlignede negativt ”kvasi-vildskaben i London og Paris, hvis paladser blev hærget af oprør” med det ”strålende hof og luksuriøse liv i Baghdad og dets tæpper og draperier.” [27]

Denne halve sandhed har stor appel for dem, der kan lide at få deres fordomme serveret varmt og velkrydret, men hvornår vil de kloge hoveder indrømme, at sammenligninger mellem de vestlige og østlige romerske imperier, og det middelalderlige muslimske umayyade- og abbaside-imperium, er intellektuelt uærlige, og endda farlige?

Det byzantinske kristne imperium, baseret i Konstantinopel, og de arabiske muslimske imperier, baseret i Damaskus og Baghdad, havde forholdsvis let og uhindret adgang til tidligere civilisationer, hvis viden og teknologier de arvede [i byzantinernes tilfælde] eller tog med magt [i arabernes tilfælde]. Deres militære magt og deraf følgende enorme rigdom gav dem mulighed for at styrke og videreudvikle deres eklektiske kulturer på trods af lejlighedsvise - primært eksterne - trusler mod deres politiske og sociale integritet.

Vesteuropa, på den anden side, var blevet reduceret til en kulturel og militært set forsvarsløs ødemark, først og fremmest ved overførslen, fra Konstantin den Store i 324 e.Kr. og frem, af en stor del af dets rigdom, faglærte arbejdskraft og ressourcer til Byzans, og derefter ved successive bølger af barbariske erobrere samt ved forsømmelse og forræderi fra de byzantinske kejseres side, der fra 476 e.Kr. og frem officielt var kejsere over det gamle og nye Rom.

I stedet for at beklage fattigdommen og den intellektuelle og teknologiske tilbageståenhed i Europa i den såkaldt mørke middelalder, burde kritikerne i forbløffelse undre sig over den intellektuelle vitalitet og åndelige ukuelighed hos dem, der overlevede angribernes hærgen og de interne ødelæggende krige, forårsaget af det vestromerske riges sammenbrud. Der var kun lidt eller ingen økonomisk eller militær støtte fra det østlige imperium, som lukkede sine grænser [bortset fra det besynderlige indfald mod vest] og vendte sig mod sig selv.

Den faretruende situation for Vesten blev ikke bedre af de konstante snigløb fra nogle af de byzantinske patriarkers side, der var jaloux på den fremtrædende stilling, som tilhørte paven, biskoppen af gamle Rom. Denne sidstnævnte var og blev, selv om han var biskop for en ødelagt og til tider næsten affolket by, ikke desto mindre apostelfyrstens efterfølger og nød primat blandt katolske biskopper.

Harun al-Rashids beslutning om at dele sit rige mellem sine sønner var, ligesom Konstantins næsten 500 år tidligere, en fejltagelse. Den indvarslede de første trommehvirvler før det, der skulle blive dødsklokkerne for abbasiderne og deres imperium. Hans efterfølgende frygt for at blive forgiftet varslede ilde for fremtiden, ligesom også den stadigt ulmende folkelige vrede over den brutale udryddelse af barmakide-familien. [28]

Han udpegede sin ældste søn, al-Amin som sin første efterfølger, og Amins yngre og kvikkere bror, al-Mamun som sin anden efterfølger. Efter Haruns død fulgte en krig mellem de to brødre. Al-Amin blev myrdet i september 813 e.Kr., og en række oprør førte til, at fire kaliffer besad abbasidernes trone i Baghdad i løbet af de næste 34 år. Abbasidernes såkaldte "Guldalder" sluttede effektivt med al-Wathiq, som døde i 847.

Dødsklokkerne for abbasiderne holdt dog ikke op med at ringe før al-Mustasim, dynastiets 37. og sidste kalif, blev dræbt af mongolske styrker under ledelse af et barnebarn af Djengis Khan 400 år senere, den 20. februar 1258 e.Kr.

Baghdad, officielt navngivet Madinat al-Salam, eller "Fredens by", var blevet bygget over en periode på fire år fra 762 til 766 e.Kr. af materialer taget fra ruinerne af Ctesiphon, de sassanidiske perseres største og smukkeste kongelige by.

Ctesiphon var blevet indtaget og plyndret af de hærgende arabiske, muslimske bander blot fem år efter Muhammeds død i juni 637 e.Kr.

Baghdad kom til at lide samme skæbne i 1258 e.Kr.: Den blev sat i brand af de frygtindgydende mongol-horder, og størstedelen af befolkningen samt hele den sidste abbasidiske kalifs familie blev massakreret. Men alt dette lå ude i fremtiden.


Slutnoter

[1] The History of al-Tabari, State University of New York Press, vol. xxx, #737, p. 301.
[2] ibid. #734/735, pp. 297, 298.
[3] ibid, #737, p. 301.
[4] For en analyse af behandlingen af dhimmier eller "tolererede" ikke-muslimer under abbasiderne se The Legacy of Jihad, af Andrew G. Bostom, Prometheus Books. 2005, New York, passim.
[5] Richard Burton, "Terminal Essay", The Book of the Thousand Nights and a Night, Private Subscribers' limited edition, vol. x, p. 65.
[6] al-Tabari, op. cit. vol. xxix, #505, p. 221.
[7] ibid. vol. xxix, #506, p. 223.
[8] ibid. vol. xxix #523-526, pp. 243-246.
[9] ibid. vol. xxx, #569ff, pp. 41ff.
[10] al-Masudi, kap. cxii, citeret i - Richard Burton, "Terminal Essay", The Book of the Thousand Nights and a Night, Private Subscribers' limited edition, vol. x, p. 138.
[11] Richard Burton, "Terminal Essay", The Book of the Thousand Nights and a Night, Private Subscribers' limited edition, vol. x, p. 139.
[12] The History of al-Tabari, State University of New York Press, vol. xxx, #678ff, pp. 216ff især p. 219.
[13] Burton, op. cit. p. 139.
[14] ibid. Se også The History of al-Tabari, ed. cit., vol. xxx, #678ff, pp. 216ff. Se note 749.
[15] ibid. vol. xxix, #330, p. 16.
[16] ibid. vol. xxix, #433, p. 138.
[17] Se blandt mange andre henvisninger i al-Tabari, op. cit. vol. xxx, #549ff, p. 10ff; and #588ff, pp. 69ff.
[18] Da Haruns mor, al-Khayzuran døde, fandt man i hendes hus, blandt hendes ejendele, atten tusinde ærmeløse dragter af broderet silke. Se den arabiske tekst af al-Tabari, red., Dar ibn Hazim, 1426 AH. vol.. II, s. 2702.
[19] History of the Arabs, Macmillan 1968, p. 304.
[20] Se f.eks. Annales Regni Francorum, i Scriptorum Rerum Germanicarum, vol. 43, Hanover 1895, pp. 114, 123-124 citeret i Hitti, op. cit., p. 298.
[21] F.eks. Louis Brehier, "Croisades", Dictionnaire Apologetique de la Foi Catholique, red. A D'Ales, Gabriele Beauchesne, Paris, 1925, tome i col. 820. Se Eginbard, Vila Karoli, cap. xvi
[22] Se Hitti, op. cit. p. 298.
[23] Se Einar Joranson, "The Alleged Frankish Protectorate in Palestine," American Historical Review, vol. xxxii, 1927, pp. 241ff.
[24] Se "Harun al-Rashid," af F. Omar, Baghdad, in The Encyclopaedia of Islam, Brill, 1976, vol. 3 p. 232.
[25] The History of al-Tabari, State University of New York Press, vol. xxx, #764, p. 335. Se også Hitti, op. cit. p. 321. En dirham svarede til 7/10 af en dinar, så 900 millioner dirham bliver lig med 630 millioner dinarer
[26] 100 million dinarer = 130 million dirham.
[27] op. cit. p. 136.
[28] Se for eksempel Richard Burton, The Book of the Thousand Nights and a Night, Private Subscribers' limited edition, vol. iv, p. 159, "Jafr and the bean seller", og pp. 179, 181.
PAUL Stenhouse, MSC ph.d. har for nylig afsluttet en oversættelse - den første nogensinde - fra arabisk til engelsk af værket fra det 16. århundrede: Futuh al-Habasha, "The Conquest of Abyssinia", skrevet af Shihab al-Din Ahmad bin Abd al-Qader bin Salem bin Uthman, også kendt som Arab Faqih. Noter til oversættelsen er leveret af professor Richard Pankhurst i Addis Ababa. Denne tekst er en nøgle til forståelsen af de aktuelle begivenheder på Afrikas Horn. Den giver en øjenvidneberetning af jihad-kampagner, ført af muslimer mod etiopiske kristne i den tidlige del af det sekstende århundrede. Den er tilgængelig via Amazon.
Oversættelse: Bombadillo