Homoseksualitet: Den groteske umoral af herskende islamisk etik (del 5)
del 1, del 2, del 3, del 4, del 5
Af Saleem Smith
Oversættelse af: Homosexuality: The Grotesque Immorality of Mainstream Islamic Ethics (Part 5)
Kilde: Jihad Watch, 13. oktober 2018
Udgivet på myIslam.dk: 30. december 2018

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Jeg er en canadisk ex-muslim, der lever med islams formelle og uformelle dødsstraf for apostasi hængende over hovedet. I del 5 af denne serie artikler vil jeg tage fat på utilladeligheden af homoseksualitet i islamisk teologi og lov.

Sex mellem mennesker af samme køn anses for at være en alvorlig synd i islamisk teologi, og de fleste islamiske retsskoler foreskriver døden for bøsser. Dødsstraffen for homoseksualitet under sharia er delvist afledt af hadith-samlinger (islams profet Muhammeds ord og gerninger), som de fleste muslimer anser for at være blandt de mest autentiske.

I de nedenstående hadither finder vi Muhammed opfordre sine tilhængere til at "smid(e) dem (bøsserne) ud af jeres huse" og foreskrive drab af homoseksuelle:

Sahih Bukhari: Bind 7, bog 72, nummer 774:

"Fortalt af Ibn Abbas: Profeten forbandede feminine mænd (de mænd, der ligner kvinder - antager kvinders manerer), og de kvinder, der antager mænds manerer, og han sagde: 'Smid dem ud af jeres huse.' Profeten smed den og den mand ud, og Umar smed den og den kvinde ud.”

Abu Daud (4462):

"Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: 'Enhver, som I finder gøre Lots folks gerning - henret den, der gør det, og den, det gøres imod.'"

Abu Daud (4448):

"Hvis en mand, der ikke er gift, bliver taget i at begå homoseksualitet, skal han stenes til døde."

Koranen, islams angiveligt fuldkomne hellige bog, er fuld af had mod bøsser og fordømmelser af den homoseksuelle livsform. Når IS-medlemmer smider bøsser i døden fra høje hustage og LGBTQ-folk bliver tortureret i islamiske gulag-agtige sharia-fængsler, læser deres bødler helt sikkert op fra Koranen og Muhammeds hadith og de sharia-love, der handler om homoseksualitet, og ikke fra nogle tilfældige kærlighedsromaner.

Fra detaljerne i Koranens beskrivelse af "Lots folk", som er taget fra bibelske fortællinger, ser vi, at den islamiske hellige bog anser Lots Folk for at være et liderligt folk, der fortjener døden. Derfor er det ikke urimeligt at konkludere, at Koranen ikke alene fordømmer homoseksualitet, men meget muligt forbyder det. Men uanset hvad, så fortsætter de følgende koraniske passager og de ovenfor nævnte hadither med at inspirere og pålægge mord på talløse homoseksuelle mennesker over hele den islamiske verden og i muslimske samfund andre steder i dette relativt moderne år, 2018.

"Hvis to mænd blandt jer begår det, så tugt dem! Hvis de da omvender sig og forbedrer sig, skal I lade dem være. Allah er tilgivende og barmhjertig." (Koranen 4:16)
"Og Lot! Da han sagde til sit folk: 'Vil I bedrive skamløshed som intet menneske i verden før jer? I går til mænd med jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej I er folk, der går for vidt!' Det eneste svar fra hans folk var, at de sagde: 'Driv dem ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene.' Derpå frelste Vi ham og hans folk, dog med undtagelse af hans hustru. Hun var en af dem, der sakker bagud. Vi lod en regn (af svovl) falde ned over dem. Se, hvilken ende det tog med dem, der forbrød sig!" (Koranen 7:80-84)
"'... Går I til mænd af alle mennesker og lader de hustruer, som jeres Herre har skabt til jer, være? Nej, I er sandelig folk, der går for vidt!' De sagde: 'Hvis ikke du holder inde, Lot, så bliver du en af de fordrevne!' Han sagde: 'Jeg er en af dem, der væmmes ved jeres værk!' 'Herre! Frels mig og mine husfæller fra det, som de begår!' Da frelste Vi ham og alle hans husfæller, bortset fra en gammel kone blandt dem, som sakkede bagud. De andre lod Vi gå til grunde. Vi lod en regn (af svovl) falde over dem. Ond var regnen over dem, der var blevet advaret!" (Koranen 26:165-173)
"Og Lot. Da han sagde til sit folk: 'Handler I skamløst med åbne øjne? Går I med lyst til mænd i stedet for kvinder? Nej! I er uvidende folk!' Det eneste svar, som hans folk gav ham, var: 'Driv Lots slægt ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene.' Derpå frelste Vi ham og hans husfæller, bortset fra hans hustru. Hende havde Vi bestemt til at være en af dem, der sakker bagud. Vi lod en regn (af svovl) falde ned over dem. Ond var regnen over dem, der var blevet advaret!" (Koranen 27:54-58)
"Og Lot, da han sagde til sit folk: 'I handler så skamløst, som ingen blandt alverden har handlet før jer! Vil I gå til mænd, begå landevejsrøveri og udføre det forkastelige i jeres forsamling?' Det eneste svar, som han fik fra sit folk, var: 'Bring os da Allahs straf, hvis du er en af de sandfærdige!' 'Herre!' sagde han. 'Hjælp mig mod de folk, der skaber fordærv!' Da Vore udsendinge kom til Abraham med det gode budskab, sagde de: 'Vi vil tilintetgøre folkene i denne by. Folkene dér handler uret.'" (Koranen 29:28-31)Oversættelse: Bombadillo