Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 8
Af Joel Richardson
Oversættelse af: The Dajjal: Islam’s Antichrist
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 21. oktober 2012


Den tredje primære skikkelse, der dominerer islamisk eskatologi, er en mand, hvis fulde titel er Al-Maseeh (Messias) Ad-Dajjal (Løgneren/Bedrageren). Han kaldes normalt bare Dajjal og er en bizar skikkelse, hvis beskrivelse og historie virker langt mere fantastisk end både Mahdiens og den muslimske Jesus'. Der er talrige hadither, som indeholder beskrivelser af Dajjal. Her vil vi blot komme ind på de mest almindelige af disse traditioner for at give et overblik over, hvem denne mystiske og mærkelige person er.


Den store bedrager

Dajjal beskrives som en bedrager, der er i besiddelse af mirakuløse kræfter og som midlertidigt vil få magten over hele verden:

Profeten advarede os om, at der i de sidste dage vil komme én, som vil bedrage hele menneskeheden. Dajjal vil besidde magt over denne verden. Muslimer må derfor være forsigtige med ikke at have kærlighed til verden i deres hjerter, så de ikke forlader deres religion og følger ham. Han vil være i stand til at helbrede de syge ved at lægge sin hånd på dem, ligesom Jesus gjorde, men med dette bedrag vil Dajjal føre folk ned ad stien til helvede. Dajjal er således den falske Messias, eller Antikrist (Massih ad-Dajjal). Han vil foregive at være Messias og bedrage folk ved at demonstrere fantastiske kræfter. [1]

Han er enøjet

Den måske hyppigst citerede omtale af Dajjal går ud på, at han er blind på det ene øje. Men haditherne er modstridende med hensyn til hvilket øje, der er blindt:

Allahs Sendebud omtalte Dajjal i overværelse af folkene og sagde: Allah er ikke enøjet og se, Dajjal er blind på det højre øje og hans øje vil være som en udflydende drue. [2]
Allahs Sendebud sagde: Dajjal er blind på venstre øje med tykt hår, og der vil være en have og ild med ham og hans ild vil være en have og hans have vil være ild. [3]

Vantro

Dajjal siges undertiden at have ordet "Vantro" (Kaafir) skrevet mellem sine øjne, eventuelt på panden. Men dette ord vil kun være synligt for sande muslimer og ingen andre:

Allahs Sendebud sagde: Dajjal er blind på det ene øje og mellem hans øjne er skrevet ordet "kaafir" (ikke-troende/vantro). Så stavede han ordet som k. f. r., hvilket enhver muslim ville være i stand til at læse. [4]
Meget vigtigt er det, at dette ord "kafir" kun vil kunne læses af troende, uanset om de er alfabeter eller analfabeter. En ikke-troende - og så kan han være nok så meget uddannet på "Oxford" eller "Harvard" - vil ikke være i stand til at læse det. [5]

En falsk mirakelmager

Sheikh Kabbani beskriver nogle af Dajjals mirakuløse kræfter:

Dajjal vil have djævelens kræfter. Han vil terrorisere muslimerne til at følge ham og konvertere dem til vantro. Han vil skjule sandheden og bringe løgnen frem. Profeten sagde, at Dajjal vil have magt til at vise billedet af ens døde forfædre på sin hånd, som var det på en tv-skærm. Denne forfader vil sige: "Oh min søn! Denne mand har ret. Jeg er i Paradis, fordi jeg var god og jeg troede på ham." I virkeligheden er denne slægtning i Helvede. Hvis slægtningen siger: "Tro på denne mand, jeg er i helvede, fordi jeg ikke troede," skal man sige til Dajjal: "Nej, han er i Paradiset. Dette er forkert." [6]
Profeten sagde: Dajjal vil sige til en beduin-araber: "Hvad vil du tænke, hvis jeg bringer din far og mor tilbage til livet for dig? Vil du bære vidnesbyrd om, at jeg er din herre?" Beduinen vil sige: "Ja." Så vil to djævle tage skikkelse af hans far og mor og sige: "Oh min søn, følg ham for han er din herre ..." [7]

Dajjal vil hævde at være Jesus Kristus og vil hævde at være guddommelig

Ovenstående tradition viser, at Dajjals vildledende tegn vil blive givet for at få folk til at tro, at Dajjal faktisk er deres "herre". Muslimske lærde har universelt konkluderet, at Dajjal vil hævde at være guddommelig. Ifølge den meget velkendte muslimske lærde, Abu Ameenah Bilal Phillips, vil Dajjal "hævde at være Gud". [8]

Skønt der ikke er specifikke traditioner, der siger det direkte, så har de fleste muslimer sluttet, at Dajjal vil hævde at være Jesus Kristus ved navn. Dette som følge af det faktum, at Dajjal, efter islamisk tradition, er den falske jødiske Messias, som hævder at være Gud,


Dajjal og hans magiske muldyr

Den muslimske lærde Muhammad Ali ibn Zubair Ali siger om Dajjal: "Han vil rejse med store hastigheder og hans transportmiddel vil være et kæmpe muldyr (...). Han vil rejse over hele verden." [9] Så mærkeligt det end er, så har også dette en svag lighed med Jesus Messias, der også red på et æsel, da han drog ind i Jerusalem i den sidste uge af sin mission.


Tilflugtsbyer

Det siges, at der er tre byer, som Dajjal ikke kan trænge ind i: Mekka, Medina og Damaskus. Muslimer opfordres til at søge tilflugt fra Dajjal i en af disse tre byer:

Profeten sagde: "Ad-Dajjal vil komme til Medina og finde engle, der bevogter den. Så hverken Ad-Dajjal eller pest vil være i stand til, efter Allahs vilje, at komme i nærheden af den." [10]
Antikrists (Dajjals) komme vil ske i de sidste dage. Denne forfærdelige hændelse nærmer sig, og til den tid vil kun tre byer være sikre: Mekka, Medina og Sham (Damaskus). Hvis nogen ønsker sikkerhed i den tid, bliver han nødt til at tage til en af disse tre byer. [11]

Det siges, at Dajjal, bortset fra disse tre byer, vil trænge ind i hver eneste by og landsby i verden for at teste og om muligt bedrage alle mennesker i live. [12]


En beskyttelses-sura

Muslimer tror, at hvis de memorerer en bestemt del af Koranen, så vil de være beskyttet mod Dajjal. Det er lidt ligesom en sproglig amulet, der beskytter én mod de onde magter:

Hvis Dajjal kommer over en person, der har memoreret de første ti vers af sura al-Kahf (sura 18, Hulen), vil han ikke kunne skade ham. Og enhver, der memorerer de sidste vers af sura al-Kahf, vil have lys på Dommens Dag. [13]

Han vil være jødisk og blive fulgt af jøder og kvinder

Baseret på forskellige islamiske traditioner, tror muslimer, at Dajjal vil være jødisk. Titlen på en bog af den muslimske forfatter Matloob Ahmed Qasmi, Emergence of the Dajjal, the Jewish King [Fremkomsten af Dajjal, den jødiske konge], kan ikke sige det tydeligere. Imam Sheik Ibrahim Madhi fra Den Palæstinensiske Myndighed formulerede i en af sine prædikener ganske godt det islamiske perspektiv angående forventningen til det jødiske folk:

Jøderne venter den falske jødiske Messias, mens vi venter, med Allahs hjælp, (...) Mahdien og Jesus, fred være med ham. Jesu rene hænder vil myrde den falske jødiske Messias. Hvor? I byen Lod, i Palæstina. Palæstina vil blive, som det var før i tiden, en gravplads for angriberne. [14]

Samuel Shahid, en kristen arabisk lærd, siger om Dajjal i sin videnskabelige undersøgelse af islamisk eskatologi, at han vil være "indbegrebet af jødisk håb og længsel. Hovedparten af hans hær består af jøder." [15]

Som nævnt i forrige kapitel, vil Dajjals tilhængere bestå primært af jøder og kvinder. Det nævnes, at kvinder er meget uvidende og som sådan let bliver vildledt. Veliankode siger: "I mellemtiden vil kvinder også falde for Antikrists afvigende linie på grund af deres uopmærksomhed og uvidenhed om islam." [16]


Dræbt af den muslimske Jesus

Som nævnt i forrige kapitel, vil det være den muslimske Jesus, som dræber Dajjal og hans tilhængere:

Allahs Sendebud sagde: ... tidspunktet for bøn vil komme og derefter vil Jesus, Marias søn, stige ned og lede dem i bøn. Når Allahs fjende (Dajjal) ser ham (...) vil Allah dræbe dem ved hans (Jesu) hånd og han vil vise dem deres blod på sin lanse (Jesu Kristi lanse). [17]

Noter

[1] Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, The Approach of Armageddon? An Islamic Perspective (Canada, Supreme Muslim Council of America, 2003), p. 223

[2] Sahih Muslim Bog 041, nummer 7005, fortalt af Ibn Umar

[3] Sahih Muslim Bog 041, nummer 7010, fortalt af Hudhalfa

[4] Sahih Muslim Bog 041, nummer 7009, fortalt af Anas b. Malik

[5] Kamran R’ad, Freemasons and Dajjal, (London, Islamic Academy, 2003), p. 173

[6] Kabbani 223-4

[7] Sunan Ibn Majah #4067, fortalt af Abu Umamam Al-Bahili, citeret i Kabbani, p. 225

[8] Abu Ameenah Bilal Philips, Ph.D. Ad-Dajjal, The Antichrist, (Alexandria, Soundknowledge Audio Publishers, 2001)

[9] Mohammad Ali Ibn Zubair Ali, Signs Of Qiyama, (Abdul Naeem, New Delhi, 2004), p. 17 https://thequranblog.files.wordpress.com/2008/06/microsoft-word-signs-of-qiyamah.pdf

[10] Sahih Bukhari, Bind 9, Bog 88, number 248, fortalt af Anas bin Malik

[11] Kabbani, p. 226

[12] Philips

[13] Suyuti, Durr al-Manthur, som citeret i Kabbani, p. 227

[14] Uddrag af en fredagsprædiken, holdt af imam Sheikh Ibrahim Madhi fra Den Palæstinensiske Myndighed i Sheik Ijlin Moské i Gaza By. Sendt direkte i Den Palæstinensiske Myndigheds TV den 14. april 2002 http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/648.htm

[15] Samuel Shahid, The Last Trumpet: A Comparative Study of Christian-Islamic Eschatology (US, Xulon, 2005), p. 254

[16] Sidheeque M. A. Veinakode, p. 312

[17] Sahih Muslim, Bog 041, nummer 6924, fortalt af Abu Huraira
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo