Tror vi alle på den samme gud?
En refleksion over, hvad Allah siger i Koranen om jøder og kristne
Af Dr. Stephen M. Kirby
Oversættelse af: Do We All Believe in the Same God?
Kilde: FrontpageMag.com, 22. december 2014
Udgivet på myIslam.dk: 16. april 2016

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

En almindeligt hørt påstand er, at jøder, kristne og muslimer alle tror på "den samme Gud". Disse er trøstende ord og en stor hjælp for dem, der ønsker at engagere sig i interreligiøse dialoger og tri-religiøse aktiviteter. Men er det sandt? For at besvare dette spørgsmål, så lad os se på hvad Allah, islams gud, og Muhammed, Allahs profet, har sagt og lært om jøder og kristne. Vi begynder med Koranen.


Koranen

Muslimer tror, at Koranen er Allahs ufejlbarlige, tidløse og fuldkomne ord. Så hvad siger Allah i Koranen om jøder og kristne?

For at sætte scenen, erklærer Allah, at den eneste acceptable religion for ham er islam (fx 3:19 og 3:85). Og Allah siger, at islam skal gøres sejrende over alle andre religioner, selv om ikke-muslimer ikke kan lide det (fx 9:33, 48:28 og 61:9).

Allah siger, at han er vred på jøderne og at de kristne er vildledte i deres tro (1:7). Faktisk forbander Allah jøderne og de kristne (9:30). Han siger, at jøder og kristne er blandt det værste af skabningen som "er i Helvedes ild" (98:6), mens muslimer er det bedste af skabningen (3:110 og 98:7). Han forbyder muslimer at være venner med jøder og kristne (5:51). I stedet befaler Allah muslimerne at bekæmpe jøderne og de kristne, indtil disse jøder og kristne betaler jizya (beskyttelsespenge), med villig underkastelse og føler sig kuet (9:29).

Allah siger udtrykkeligt, at jøderne er blandt islams værste fjender (5:82).

Allah erklærer, at kristendommen er en falsk religion. Allah siger, at Jesus ikke blev korsfæstet, men at det kun så sådan ud (4:157-158). Allah meddeler, at han førte Jesus legemligt ind i Paradis, og fik én af Jesu disciple til at ligne ham; det var denne discipel, som blev korsfæstet. Så muslimer, der kender deres religion, ser på et krucifiks eller et maleri af korsfæstelsen og ser en bedrager hænge på korset. Og selvfølgelig, hvis der ikke var nogen korsfæstelse, så var der heller ingen opstandelse. Så islam lærer, at kristendommen er baseret på et bedrag.

Allah fastslår også at de der tror, at Jesus er Guds Søn, begår den eneste utilgivelige synd i islam: Shirk (fx 4:48 og 4:116). Faktisk forbander Allah specielt kristne for denne tro (9:30) og siger, at de, der tror således, vil komme i Helvede (f.eks. 3:151 og 5:72-73).


Muhammed

Islam lærer, at Muhammed talte på Allahs vegne (4:80), og at Allah befaler muslimer at adlyde Muhammed (59:7). Og Muhammed betragtes som den tidløse standard, som muslimer skal indrette sig efter (33:21). Så hvad havde Muhammed at sige?

Han sagde, at jøder og kristne kun er halvt så meget værd som muslimer, [1] og han gav følgende råd om, hvad man skal gøre, når man møder jøder og kristne:

Hils ikke på jøderne og de kristne, før de hilser på dig, og når du møder en af dem på vejene, så tving ham til at gå til den smalleste del af dem. [2]

Muhammed sagde, at jøderne var gravrøvere, [3] og han sagde:

Timen vil ikke komme, før I kæmper mod jøderne, og stenen, som en jøde gemmer sig bag, vil sige: 'O muslim! Der er en jøde i skjul bag mig, så dræb ham.' [4]

Muhammed sagde, at bjerge af synd på Dommens Dag ville blive fjernet fra ryggen af muslimer og lagt på jøder og kristne. [5] Muhammed sagde endda, at jøder og kristne ville træde i stedet for muslimer i Helvede. [6]

Og på sit dødsleje sagde Muhammed:

Jeg vil fordrive jøderne og de kristne fra Den Arabiske Halvø og vil ikke efterlade andre end muslimer. [7]

Disse er tidløse befalinger og udtalelser fra Allah og Muhammed, og muslimer har ikke lov til at være uenige med dem (33:36).

Så hvis Allah er Gud og Koranen består af udtalelser og befalinger fra Allah; hvis Muhammed talte for Allah; og hvis jøder, kristne og muslimer alle tror på den samme Gud, så tilbeder og tror jøder og kristne på en Gud, som hader og forbander dem, som befaler muslimer at bekæmpe dem og som fordømmer dem til Helvede, simpelthen fordi de ikke er muslimer.

Enten taler vi om en hedensk gud bestående af flere, opdelte personligheder, eller også er påstanden om, at jøder, kristne og muslimer alle tror på den samme Gud, teologisk nonsens.


Noter

[1] Muhammad bin Yazeed ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, overs. Nasiruddin al-Khattab, Bind 3 (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 2007), Nr. 2644, s. 521.

[2] Abul Hussain Asakir-ud-Din Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi, Sahih Muslim, overs. Abdul Hamid Siddiqi, Bind 6 (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2008), Nr. 2167, s. 439.

[3] Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, overs. Muhammad Muhsin Khan, Bind 4 (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997), Bog 60, Nr. 3452, s. 413.

[4] Sahih Al-Bukhari, Bind 4, Bog 56, Nr. 2926, s. 113.

[5] 110 Ahadith Qudsi: Sayings of the Prophet Having Allahs Statements, 3. udg., overs. Syed Masood-ul-Hasan (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 2006), Nr. 8, med titlen: "Superiority of the believers in the Oneness of Allah and the punishment of Jews and Christians", siderne 19-20.

[6] Sahih Muslim, Bind 8, Nr. 2767R1, s. 269.

[7] Sahih Muslim, Bind 5, Nr. 1767, s. 189.
Dr. Stephen M. Kirby er forfatter til fem bøger om islam:

Islam and Barack Hussein Obama: A Handbook on Islam,
Letting Islam be Islam: Separating Truth From Myth,
Islam According to Muhammad, Not Your Neighbor,
Islam's Militant Prophet: Muhammad and Forced Conversions to Islam,

og hans seneste:

The Lure of Fantasy Islam: Exposing the Myths and Myth Makers.
Oversættelse: Bombadillo