Islam er ikke en religion for pacifister
Af Ayatollah Ruhollah Khomeini
Afsnit fra bogen Anti-American Terrorism and the Middle East (en samling kildedokumenter og udtalelser fra militante islamiske nøglefigurer). Afdøde Ayatollah Ruhollah Khomeini besvarer spørgsmålet: ”Er islam en fredens religion?”

Oversættelse af: Islam is Not a Religion of Pacifists
Kilde: Little Green Footballs
Udgivet på myIslam.dk : 1. marts 2012

Islams jihad er en kamp mod afgudsdyrkelse, seksuel afvigelse, undertrykkelse og grusomhed. Krigen ført af [ikke-islamiske] erobrere sigter mod at fremme lyst og dyriske nydelser. De er ligeglade med, om hele lande bliver udslettet og mange familier gjort hjemløse. Men de, der studerer jihad, vil forstå, hvorfor islam ønsker at erobre hele verden. Alle de lande, der er erobret af islam eller vil blive erobret i fremtiden, vil få tegnet på evig frelse. For de skal leve under [Guds lov]. (…)

De, som ikke ved noget om islam, foregiver, at islam prædiker mod krig. De [der siger dette] er tåbelige. Islam siger: Dræb alle de vantro ligesom de ville dræbe alle jer! Betyder det, at muslimer skal læne sig tilbage indtil de er fortæret [af de vantro]? Islam siger: Dræb [ikke-muslimerne], hug dem ned og spred [deres hære]. Betyder det at læne sig tilbage indtil [ikke-muslimer] overvinder os? Islam siger: Dræb i Allahs tjeneste dem, der måtte ønske at dræbe dig! Betyder det, at vi skal overgive os [til fjenden]? Islam siger: Alt godt der findes, eksisterer takket være sværdet og i sværdets skygge! Folk kan ikke gøres lydige undtagen ved hjælp af sværdet! Sværdet er nøglen til paradis, som kun kan åbnes for hellige krigere!

Der er i hundredvis af andre [Koran] vers og hadither, der ansporer muslimer til at værdsætte krig og at kæmpe. Betyder alt dette, at islam er en religion, der forhindrer mennesker i at føre krig? Jeg spytter på de tåbelige sjæle, der hævder sådan en påstand.
Oversættelse: Bombadillo