Genlyd fra Smyrna
Kapitel 38
Af George Horton
Oversættelse af: Echoes From Smyrna
Kilde: Preservation of American Hellenic History (PAHH)
Udgivet på myIslam.dk : 26. januar 2014

Kapitel fra George Hortons online-bog: The Blight of Asia
Dansk: Asiens svøbe

For at kaste lidt lys over den ånd, i hvilken de foregående sider er skrevet, har jeg tilføjet de følgende breve; de første to er fra amerikanske missionær-foreninger, det tredje er fra en gruppe af fremtrædende tyrkere i Smyrna:


AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS FOR FOREIGN MISSIONS
Incorporated 1812
Congregational House, 14 Beacon Street, Boston, Massachusetts.
March 22, 1923.

Doktor George Horton,
Amerikansk generalkonsul,
Care Consular Bureau, Udenrigsministeriet,
Washington, D.C.

Kære doktor Horton,

Vedlagt er et brev, skrevet af Mr. Getchell på vegne af missionærerne i Smyrna og stilet til doktor Barton, som skulle have været overleveret til dig om bord på et dampskib, som du af en eller anden grund ikke kom med på.

Det er således blevet forsinket og nåede først mine hænder i går.

Modtag venligst de udtrykte følelser, selvom det desværre har været så længe undervejs. Brevets original, stilet til doktor Barton, blev afleveret, da selskabet nåede Amerika og blev læst af ham ved hans tilbagevenden fra Kina.

Vi følger begivenhederne i Mellemøsten med den største interesse, og, som en af missionærerne sagde det, "med håb, der knap nok kender sig selv af frygt".

Jeg har hørt, at det amerikanske konsulat igen fungerer i Smyrna, og at det er muligt, du kommer dertil endnu en gang. Hvis det sker, vil det være en trøst og en lettelse for mange mennesker, hvis interesser stadig i vid udstrækning er centreret i byen.

Jeg håber, at du og din familie har bevaret jeres helbred på trods af den frygtelige belastning, du var udsat for, og at du vil være i stand til at videreføre det strålende samarbejde med vore missionærer, som prægede dit arbejde i fortiden.

Med de venligste hilsener
(Underskrevet) Ernest W. Riggs.


Brevet, omtalt som "vedlagt", er det følgende:


Athen, Grækenland,
12. oktober 1922.

Pastor James L. Barton, D. D.,
Sekretær for den Amerikanske Bestyrelse,
14 Beacon Street,
Boston, Mass.

Kære doktor Barton,

På et nyligt stationsmøde for Smyrna-missionærerne, nu flygtninge i byen Athen (i alt fjorten voksne), blev der vedtaget en erklæring, som udtrykker anerkendelse af de overordentligt hjælpsomme og medfølende tjenester, der blev ydet af vores generalkonsul, doktor Horton, i dagene under den nylige Smyrna-tragedie. Erklæringen udtrykte også ønske om, at en kopi af dette brev sendes til Udenrigsministeriet, Washington, DC, og desuden en kopi doktor Horton selv.

I løbet af disse dage med tyrkisk brand, plyndring og massakre, som lagde den smukke by Smyrna i aske og gjorde dens kristne befolkning på ikke mindre end 500.000 mennesker hjemløse, heriblandt flygtninge fra de omkringliggende byer og landsbyer, blev doktor Horton udsat for flere ubehagelige, krævende og farlige episoder, end jeg kan forestille mig, at nogen tjenestemand for USA's regering i udlandet nogensinde har måttet gennemgå.

Under disse omstændigheder, da vort amerikanske konsulat var overfyldt med hjælpeløse mennesker, der alle søgte konsulens hjælp og rådgivning, bevarede konsul Horton et køligt overblik, men var aldrig kold. Hans varme medfølende hjerte nåede ud til hver enkelt lidende, og hjælp blev ydet, hvor som helst det var muligt.

Missionærerne er især taknemmelige for den bistand, der blev ydet af doktor Horton i bestræbelserne på at redde lærere og elever fra skolerne, med det resultat, at ikke én lærer fra den amerikanske pigeskole i Smyrna savnes, og at de fleste af de piger, der var i den brændende bygning, blev reddet.

Siden flugten til Athen, har doktor Horton ydet den mest energiske hjælp til at brødføde, beklæde og huse de trængende flygtninge.

Vi ønsker hermed at aflægge vidnesbyrd om vores påskønnelse af doktor Hortons modige og medfølende indsats for os selv, såvel som for byens indfødte indbyggere.

På vegne af Smyrna-stationens missionærer, forbliver jeg
Deres hengivne
(Underskrevet) "Dana K. Getchell".


Det tredje og følgende brev modtog jeg i Washington den 20. august 1923, skrevet på tyrkisk. Blandt underskriverne er Ilimdar Zade Edhem, præsident for Den Islamiske Emigrationskomité og Hali Zeki, indehaver af det velkendte Shark Gazette.

Min konstante politik i den lange tid, jeg opholdt mig i Mellemøsten, var at danne venskab, for så vidt mit officielle embede tillod det, med alle, som måtte have behov for hjælp, uanset race eller religion.


30. juli 1339 (Tyrkisk dato)

Siden udnævnelsen af Hans Excellence, George Horton, til USA's generalkonsul i Smyrna, har Hans Excellence vundet hjertet af hele den tyrkiske nation ved den sympati og velvilje, som Hans Excellence altid har vist enhver tyrkisk mand.

Under den græske besættelse af vort land gav Hans Excellence, Mr. George Horton, fuld beskyttelse og venlig behandling til de af tyrkerne, der vendte sig til ham for beskyttelse og retten til menneskelig eksistens.

Vi vil derfor gerne have lov til at udtrykke vores hjerteligste tak til Hans Excellence Mr. George Horton for al den interesse og venlige tjeneste, han har givet til den tyrkiske nation, som i vore hjerter også har skabt en dyb og evig kærlighed til hans ærefulde nation.

(Underskrevet)
Ilimdar Zade Edhem, Præsident for Den Islamiske Emigrationskomité
Sahlebdji Zade Midhat, Købmand
Hussein Djemal, Kemiker
Beshir Zade, Købmand
Mehmet Nourri, Tæppehandler
Hali Zeki, Indehaver af Shark Gazette.
Hassan Fowzi, Advokat
Shaih Kadri
Eyyub Sabri, Købmand
Mehmet Emin, Købmand
Melimet Hamdi, Købmand
Kesreli Hadji Ali, Tobakshandler
Berkeli Zade
Hadji Bedriddin
Mkr. Ahmet
Kantardji Zade
Mustapha Nouriddin
Mehmet Zeki, Hattehandler


Om disse og mange andre tyrkere, som jeg har kendt personligt, har jeg de mest venlige og endda kærlige minder. Jeg ønsker dem alt godt og vil med glæde tage imod enhver lejlighed, der vil tillade mig at være til tjeneste for dem igen.

Det er imidlertid nødvendigt, af hensyn til det tyrkiske folks ære, at nogle af dets medlemmer fordømmer massakrerne og offentligt erklærer, at de er og altid har været imod dem. Hvis Koranen ikke taler for at slå den ikke-troende ihjel, som nogle af dens udlæggere hævder, så synes det at være helt nødvendigt, af hensyn til muhamedanismens gode navn i almindelighed, at alle de andre muslimer fordømmer de tyrkiske massakrer.

Ovenstående vidnesbyrd blev sendt til mig af Mr. Rufus Lane, tidligere amerikansk konsul i Smyrna, som blandt andet skriver:

Jeg tænkte, det ville være en glæde for dig, som en souvenir fra dit ophold her, at have et par linjer fra nogle af dine tyrkiske venner, der attesterer deres sympati for dig.
Én mand erklærer, at du reddede hele hans families liv i 1916 ved at give dem mad, en læge og en sygeplejerske, da hans mor, hans kone og tre børn alle var ramt af tyfus. Jeg kender manden godt og også de særlige omstændigheder, som du uden tvivl har glemt!
George Horton

George Horton (1859-1942) var medlem af det amerikanske diplomatiske korps og var indehaver af flere konsul-embeder, i Grækenland og Det Osmanniske Rige, i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Horton ankom oprindeligt til Grækenland i 1893 og vendte hjem fra Grækenland 30 år senere i 1924. I to forskellige perioder var han amerikansk konsul og amerikansk generalkonsul i Smyrna, kendt som Izmir i dag, første gang mellem 1911-1917 (indtil afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser mellem USA og Det Osmanniske Rige under 1. Verdenskrig), og anden gang mellem 1919-1922 under den græske administration af byen under den græsk-tyrkiske krig. Den græske administration af Smyrna blev udnævnt af de allierede magter efter Tyrkiets nederlag i 1. Verdenskrig og indtagelsen af Smyrna. (Kilde: Wikipedia)
Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Johannes' Åbenbaring 1:11
Indholdsfortegnelse

 1. Tyrkiske massakrer, 1822-1909
 2. Gladstone og de bulgarske grusomheder
 3. Første skridt i ungtyrkernes program (1908-1911)
 4. Den sidste store selamlik (1911)
 5. Forfølgelse af kristne i Smyrna-distriktet (1911-1914)
 6. Massakren i Fokaia (1914)
 7. Nyt lys på de armenske massakrer (1914-1915)
 8. Walter M. Geddes' beretning
 9. Information fra andre kilder
 10. Den græske landgang i Smyrna (maj 1919)
 11. Den hellenske administration i Smyrna (15. maj 1919 - 9. september 1922)
 12. Den græske retræte (1922)
 13. Smyrna som den var
 14. Ødelæggelsen af Smyrna (september 1922)
 15. De første foruroligende rygter
 16. Tyrkerne ankommer
 17. Hvor og hvornår brandene blev antændt
 18. Ankomsten til Athen
 19. Yderligere detaljer erfaret efter tragedien
 20. Den historiske betydning af Smyrnas ødelæggelse
 21. Antallet af dræbte
 22. Vor flådes redning af liv
 23. Den vestlige verdens ansvar
 24. Italiens planer for Smyrna
 25. Frankrig og kemalisterne
 26. Massakren på den franske garnison i Urfa
 27. Det britiske bidrag
 28. Den tyrkiske fortolkning af Amerikas holdning
 29. Skabelsen af Mustafa Kemal
 30. Vore missionsinstitutioner i Tyrkiet
 31. Amerikanske institutioner under tyrkisk styre
 32. Pastor Ralph Harlow om Lusanne-traktaten
 33. Muhamedanisme og kristendom
 34. Koranen og Bibelen
 35. Muhammeds eksempel
 36. Fifty-fifty-teorien
 37. Lilleasien, en kirkegård for græske byer
 38. Genlyd fra Smyrna
 39. KonklusionOversættelse: Bombadillo