Koranen og Bibelen
Kapitel 34
Af George Horton

Oversættelse af: The Koran And The Bible
Kilde: Preservation of American Hellenic History (PAHH)
Udgivet på myIslam.dk : 21. december 2013

Kapitel fra George Hortons online-bog: The Blight of Asia
Dansk: Asiens svøbe

Den særlige sindstilstand, som har gjort det muligt for tyrken at begå overgreb på menneskeheden, der har chokeret og forhånet enhver, skyldes tre ting: Hans egen natur, Koranens lære og Profetens eksempel. Dette er, hvad Gladstone mener, når han taler om "en kombination af hans natur og hans religion".

Det forstås bedre, når vi tager i betragtning, at andre grene af muhamedanere har ydet store bidrag til verdens udvikling og kultur. Araberne har udmærket sig i arkitektur, videnskab, poesi, kunst og litteratur. Det er den ansete katolske gejstlige, Canon William Barrys opfattelse, udtrykt i en artikel i "The Nineteenth Century and After" august 1919, at andre muslimer bør tage afstand fra tyrken og hans ugerninger. Canon Barry siger:

Kloge muslimer, i stedet for at fare op til forsvar for et system, der er fordømt af historie og erfaring, bør bringes til at opfatte tyrken, ikke som ”islams bolværk", men som en plet på deres civilisation, en forsyndelse mod herligheden af deres berømte kaliffer, en skandale og en svaghed, som ikke længere bør tåles.

Til støtte for dette, behøver man kun at se tilbage på de pragtfulde dage i Bagdad og Cordova.

I Harun al-Rashids dage var Bagdad kendt som den største by i verden, et center af raffinement, lærdom og kunst. Efter beskrivelserne havde denne monark samlet et strålende selskab af digtere, jurister samt mænd af lærdom og ånd omkring sig. Denne civilisation har efterladt sig en klassiker, som har udødeliggjort den - selvom den naivt handler om en monark, der hver nat havde en ny kone, hvis hoved han huggede af om morgenen.

Men her har vi den samme gamle historie: Bagdad sank ned i ubetydelighed, da den kom under tyrkernes herredømme, og efter dens endelige indtagelse i 1638 af sultan Murad IV, massakrerede denne monark de fleste af dens indbyggere i strid med vilkårene for kapitulationen.

Maurerne har i Spanien efterladt sig arkitektoniske monumenter, som den dag i dag er en fryd for verden; vi behøver kun at nævne moskeen - nu domkirken - i Cordova og Alhambra i Grenada. Den berømte Algebra af Omar Khayyam blev skrevet på arabisk og mange bidrag til videnskab og litteratur dukkede først op på dette sprog. Den afrikanske araber er beskrevet af rejsende som den menneskelige races fysisk mest ædle skabning, og selv den tilfældige turist, der har været en tur omkring Algier, har bekræftet denne kendsgerning ved observation af mændene i dens gader. Den mentale forskel mellem araberen og tyrken er således skildret af Buckhardt:

Araberen viser sin mandige karakter, når han forsvarer sin gæst med fare for sit eget liv, og underkaster sig skæbnens tilbageslag, skuffelse og sorg med den mest tålmodige resignation. Han adskiller sig fra tyrken ved medlidenhedens og taknemmelighedens dyder. Tyrken er grusom, araberen har et mere venligt temperament; han ynker og støtter den ulykkelige og glemmer aldrig den gavmildhed, der er vist ham, selv ikke af en fjende.

Uden at være trængt dybt ind i emnet, er jeg overbevist om, at tyrkerne er den eneste gren af den muhamedanske tro, der aldrig har ydet noget bidrag til civilisationens fremskridt eller produceret noget, som, med Sir Edwin Pears' ord, "verden gerne ville beholde". De har været destruktive og ikke konstruktive.

For at forstå, hvordan mennesker har kunnet udvikle sådanne træk af vildskab og efterlade sig en sådan historie om massakrer, og til gavn for dem, der mener, at en høj tilstand af civilisation nu vil blive bygget op af disse mennesker, der endegyldigt har afvist Kristi lære, så lad os kaste et blik på Koranens og Bibelens sammenlignelige doktriner.

At Det Nye Testamentes lære er uendeligt mere formildende og opløftende end Koranens, kan ingen benægte efter en kort og intelligent sammenlignende undersøgelse. Den generelle ånd i sidstnævnte bog - og dette siges på trods af de kommentatorer, der hævder det modsatte - handler om at sprede dens doktriner og dens tilhængeres magt og vælde ved sværdet; at ødelægge den vantro eller få ham til at betale skat. Den lærer polygami.

Den er baseret på Det Gamle Testamente og i den optræder de vigtigste historiske skikkelser fra denne bog. Den er færdiggjort eller afrundet med meget orientalsk fabel og tro på overnaturlige væsener, som f.eks. jinnerne fra Tusind og én nat, hvortil er føjet Profetens såkaldte åbenbaringer. Nogle af disse er blot til for at lade Muhammed tilfredsstille sine egne ønsker, som for eksempel det tilfælde, hvor en af hans venner af englen befales til at give sin smukke kone til Profeten.

En stor kommentar-litteratur er vokset op omkring Koranen, og det vil være muligt for dens forsvarere at finde meget i den, der prædiker tolerance; men den generelle effekt på dens disciple, kombineret med eksemplerne fra Profetens liv, beviser klart, at muhamedanismen er en tro, der skal spredes ved sværdet. Skrevet oprindeligt på arabisk, hævdes det om den, at dens fulde skønhed kun kan værdsættes på dette sprog, og at dens verselinjer har en særlig appel til læserne og får den til at fæstnes i hukommelsen.

Denne påstand kan selvfølgelig kun forstås af den, der er velbevandret i arabisk. Det var af en lignende grund, at Tupper's Proverbial Philosophy på et tidspunkt var populær overalt. Jeg har læst Det Nye Testamente på dets oprindelige græsk, på latin, fransk, engelsk og dele af det på tysk og svensk, og jeg kan tillade mig at fastslå, at Kristi ord er lette at oversætte på grund af skønheden og værdien af tankerne bag, og på grund af den universelle appel til enhver tidsalder, som de indeholder.

Bjergprædikenen er lige så overvældende bevægende og uimodståelig på engelsk, fransk eller tysk, som den er på det oprindelige græske. Det samme kan siges om Herrens bøn [Fadervor] og de fleste af Mesterens ord. Dette er grunden til - da kristendommen blev udslettet fra store dele af jordens overflade ved sværdet og køllen, ved øksen og ilden - at verden i disse områder har været i tilbagegang gennem nogle tusind år og at racens interesser generelt er blevet uigenkaldeligt skadet - helt uanset hvem der løber af med koncessionerne.

Det Nye Testamente formaner til renhed i livet og har endda en hældning mod askese. Kristus selv var ugift og af pletfri renhed. Koranen er sanselig i sin lære, både i dette liv og det næste. Den lover den sande troende en tildeling af paradisiske kvinder, når han kommer til den anden verden. Hvad forholdet vil være mellem de jordiske koner og denne nye gruppe, er mere eller mindre usikkert. Denne lære fra Koranen kaster et meget klart lys over den foragt, som kvinden betragtes med af Muhammeds tilhængere.

En så ophøjet, ren og smuk Idyl, som livet og døden for Lord Tennyson og hans Lady, er ikke mulig i en religion med polygami og himmelske jomfruer. Himlen er beskrevet således i Koranen:

Der er kvinder med sænkede blikke dér, hvis mødom ingen har taget før disse: Hverken mand eller djinn. (...) Som rubiner og perler. (55:56-58)

I forbindelse med dette, må man huske på, at muhamedanere holder Koranen i dyb ærbødighed og tror den bogstaveligt. Blandt det store flertal af dem, findes ikke nogen fremskreden tænkning og uddannelse, der kunne få dem til at betragte deres hellige bog med skepsis, som tilfældet er blandt kristne. Når en muhamedaner dør på slagmarken, tror han faktisk på, at han kommer direkte ind i en smuk have, hvor en sværm af yppige kvinder venter ham.

Ifølge Koranen er skilsmisse en let sag og kan opnås af manden ved blot at erklære, at han er træt af sin ægtefælle. Konen, på den anden side, kan kun opnå skilsmisse af tilstrækkeligt gode grunde. Faktisk er de ægteskabelige bånd i muhamedanske lande løse. Der kan ikke gives noget bedre eksempel på den muhamedanske skilsmisses lethed, end den mellem den tyrkiske leder Mustafa Kemal og hans kone. De amerikanske aviser forklarede, at Kemal selv udtalte erklæringen, fordi hans præstelige funktioner gjorde det muligt for ham at gøre det; men faktum er, at skilsmisse i muhamedanske lande er en yderst simpel proces for både høj og lav.

Koranen lærer afholdenhed fra vin, og generelt er fromme troende absolutte afholdsfolk. Dyrkningen af druer og fremstilling af vin er ikke fremherskende blandt Muhammeds tilhængere.

Omskæring, ikke-spisning af svinekød, indsigelse mod statuer og fotografier, er alle lånt fra Det Gamle Testamente, sidstnævnte fra budet: "Du må ikke lave dig noget gudebillede ..." (2 Mos 20:4)

Ikke én tyrker ud af tusind, hvis så mange, kan læse Koranen, da den er skrevet på klassisk arabisk, men den generelle opfattelse, at de selv er de sande troende og alle andre er ”hunde af vantro'', er solidt fæstnet i deres sind, hvilket også gælder de få brede trosartikler, der hidtil er nævnt. Analfabetisme er almindeligt udbredt i den tyrkiske befolkning, og hodjaerne eller præsterne gør ikke meget andet ud af undervisningen end at råbe fra minareterne: "Gud er Gud og Mahomet er hans Profet." Ikke desto mindre - under de forfærdelige dage med massakre, brand og voldtægt i Smyrna, sang tyrkerne med fryd: "Deres koner skal blive enker og deres børn forældreløse." Efter at have hørt dette og tænkt på de tusindvis af småbørn, der blev gjort faderløse eller udsat for lidelse og død, kunne jeg ikke lade være med at mindes Jesu ord: "Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres." (Matt 19:14)

Mr. Geddes hævder i sin erklæring, at han i intet tilfælde så nogen muslim give almisser til armenierne; det var en strafbar handling for enhver at hjælpe dem, da formålet med deportationerne var at "udrydde racen". Læren i den muhamedanske kult gør det muligt at give en sådan ordre til en hel nation i visheden om, at den overalt vil blive adlydt.
George Horton

George Horton (1859-1942) var medlem af det amerikanske diplomatiske korps og var indehaver af flere konsul-embeder, i Grækenland og Det Osmanniske Rige, i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Horton ankom oprindeligt til Grækenland i 1893 og vendte hjem fra Grækenland 30 år senere i 1924. I to forskellige perioder var han amerikansk konsul og amerikansk generalkonsul i Smyrna, kendt som Izmir i dag, første gang mellem 1911-1917 (indtil afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser mellem USA og Det Osmanniske Rige under 1. Verdenskrig), og anden gang mellem 1919-1922 under den græske administration af byen under den græsk-tyrkiske krig. Den græske administration af Smyrna blev udnævnt af de allierede magter efter Tyrkiets nederlag i 1. Verdenskrig og indtagelsen af Smyrna. (Kilde: Wikipedia)
Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Johannes' Åbenbaring 1:11
Indholdsfortegnelse

 1. Tyrkiske massakrer, 1822-1909
 2. Gladstone og de bulgarske grusomheder
 3. Første skridt i ungtyrkernes program (1908-1911)
 4. Den sidste store selamlik (1911)
 5. Forfølgelse af kristne i Smyrna-distriktet (1911-1914)
 6. Massakren i Fokaia (1914)
 7. Nyt lys på de armenske massakrer (1914-1915)
 8. Walter M. Geddes' beretning
 9. Information fra andre kilder
 10. Den græske landgang i Smyrna (maj 1919)
 11. Den hellenske administration i Smyrna (15. maj 1919 - 9. september 1922)
 12. Den græske retræte (1922)
 13. Smyrna som den var
 14. Ødelæggelsen af Smyrna (september 1922)
 15. De første foruroligende rygter
 16. Tyrkerne ankommer
 17. Hvor og hvornår brandene blev antændt
 18. Ankomsten til Athen
 19. Yderligere detaljer erfaret efter tragedien
 20. Den historiske betydning af Smyrnas ødelæggelse
 21. Antallet af dræbte
 22. Vor flådes redning af liv
 23. Den vestlige verdens ansvar
 24. Italiens planer for Smyrna
 25. Frankrig og kemalisterne
 26. Massakren på den franske garnison i Urfa
 27. Det britiske bidrag
 28. Den tyrkiske fortolkning af Amerikas holdning
 29. Skabelsen af Mustafa Kemal
 30. Vore missionsinstitutioner i Tyrkiet
 31. Amerikanske institutioner under tyrkisk styre
 32. Pastor Ralph Harlow om Lusanne-traktaten
 33. Muhamedanisme og kristendom
 34. Koranen og Bibelen
 35. Muhammeds eksempel
 36. Fifty-fifty-teorien
 37. Lilleasien, en kirkegård for græske byer
 38. Genlyd fra Smyrna
 39. KonklusionOversættelse: Bombadillo