Antallet af dræbte
Kapitel 21
Af George Horton

Oversættelse af: Number Done To Death
Kilde: Preservation of American Hellenic History (PAHH)
Udgivet på myIslam.dk : 3. september 2013

Kapitel fra George Hortons online-bog: The Blight of Asia
Dansk: Asiens svøbe

Hvor mange blev massakreret i Smyrna og dens afhængige byer og landsbyer? Det er umuligt at lave et skøn, der på nogen måde er præcist, men forsøgene på at minimere antallet er allerede ved første øjekast uden troværdighed.

Officielle statistikker angiver antallet af armenske indbyggere i Smyrna til 25.000, og det er sikkert, at størstedelen af mændene fra dette samfund blev dræbt, foruden mange kvinder og piger, og også mange grækere. Et telegram til London Daily Chronicle den 18. september 1922 siger: "Det laveste skøn over mistede liv, givet af flygtningene, sætter det samlede antal til 120.000."

Reuters Bureau kommer i et telegram af samme dato med følgende erklæring: "Fra ingen af beretningerne er det muligt at give ofrenes nøjagtige antal, men det frygtes, at det under alle omstændigheder vil være på over 100.000."

Hr. Roy Treloar, aviskorrespondent, telegraferede som følger (20. september 1922): "Nureddin Pasha indledte en systematisk jagt på armenierne, som blev samlet i partier på hundrede, ført til Konak og myrdet."

Korrespondenten fra The London Times telegraferede: "Drabene blev udført systematisk. Der er beskrivelser af, hvordan tyrkiske regulære og irregulære opfangede tilsyneladende velhavende mennesker i gaderne, og efter at have rippet dem, dræbe dem i grupper. Mange kristne, der havde søgt tilflugt i kirkerne, blev brændt ihjel i disse bygninger, som var blevet sat i brand."

Hr. Otis Swift, korrespondent for Chicago Tribune, besøgte de græske øer, som flygtninge var blevet ført til af redningsdamperne. Her så han mange af ofrene for tragedien, hvis historier og arten af hvis sår bar yderligere vidnesbyrd om tyrkernes vildskab. Her er et kort citat fra hr. Swifts rapport: "Hospitalerne på de græske øer er overfyldt af folk, der er blevet banket og overfaldet af tyrkerne. På et hospital på Chios så jeg et barn, der stadig levede, selvom det var blevet skudt gennem ansigtet af en soldat, som havde dræbt dets far og krænket dets mor. På samme hospital var der en familie på seks forældreløse armeniere. Et 4-årigt barn fra denne familie var blevet slået med geværkolber fordi ingen penge var blevet fundet, syet ind i dets tøj."

Der er ingen tvivl om, at mange tusinde af de forsvarsløse indbyggere i Smyrna og dens omkringliggende land blev dræbt af tyrkerne.

Til antallet af egentligt myrdede i de dage massakren stod på, skal lægges de deporterede grækere, der omkom, de mennesker, der døde i flammerne eller blev dræbt af faldende mure, dem, der døde på kajen og dem, der siden er bukket under for afsavn, kvæstelser eller sorg. Katastrofens omfang kan indses ud fra størrelsen af det nødhjælpsarbejde, der er udført lige siden, og ud fra de enorme summer, som er blevet rejst, hovedsageligt i USA, til understøttelse af enkerne og de forældreløse børn.

Følgende erklæring er fra hr. Charles V. Vickery, sekretær for Near East Relief, 151 Fifth Avenue, New York:

Med hensyn til mængden af penge brugt på nødhjælp, vil jeg sige, at så vidt angår Near East Relief har den samlede sum i form af penge og forsyninger, bidraget af det amerikanske folk, udgjort ca. 95 millioner dollars. Så vidt jeg ved, er der ingen tilgængelige statistikker over de beløb, der er blevet brugt af andre lande. Den største bidragyder har naturligvis været Storbritannien, men vi har ingen tal her på vores kontor.
Som svar på din anden forespørgsel om, hvor meget der stadig er nødvendigt, vil jeg sige, at det er yderst vanskeligt at give et pålideligt svar, fordi der er så mange usikre faktorer i problemet, hvilket du kun ved alt for godt. For så vidt angår Near East Relief, bør vores program meget hurtigt indskrænkes efter et år eller to, og eksekutivkomitéen har endeligt vedtaget en resolution om, at der skal ske en slags koordinering eller sammenlægning af Near East-agenturer efter fem år eller tidligere, hvis det er praktisk muligt. Denne resolution blev vedtaget for ca. ni måneder siden.
Near East Relief vil få brug for omkring fire millioner kroner om året de næste to år, hvis de nuværende tilkendegivelser er pålidelige.

En af de vigtigste rapporter i forbindelse med branden er den af pastor Charles Dobson, britisk præst i Smyrna, og et udvalg bestående af fremtrædende englændere, alle indbyggere i distriktet, herunder de britiske præster i Bournabat og Boudja. Denne rapport kaster ansvaret for branden på tyrkerne "hvis fanatiske elementer, næret af tilladelsen til tre dages plyndring, stak ild til byen i håbet om at uddrive de ikke-muslimske og ikke-jødiske elementer." En sådan rapport fra sådan en kilde efterlader ingen tvivl om, at Smyrna blev afbrændt af tyrkerne, skønt disse herrer ikke tager den omstændighed i betragtning, at byen var under kemalistiske troppers fulde kontrol på tidspunktet og at regulære soldater fra den tyrkiske hær, i uniform, af en overflod af vidner blev set antænde brandene. Den er relevant i denne sammenhæng derved, at den omtaler tilfælde af større vildskab end dem, jeg hidtil har lagt frem, men som jeg afstår fra at citere. (Hele rapporten kan findes i Gibraltar Diocesan Gazette, nr. 2, bd. 6. november 1922.)
George Horton

George Horton (1859-1942) var medlem af det amerikanske diplomatiske korps og var indehaver af flere konsul-embeder, i Grækenland og Det Osmanniske Rige, i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Horton ankom oprindeligt til Grækenland i 1893 og vendte hjem fra Grækenland 30 år senere i 1924. I to forskellige perioder var han amerikansk konsul og amerikansk generalkonsul i Smyrna, kendt som Izmir i dag, første gang mellem 1911-1917 (indtil afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser mellem USA og Det Osmanniske Rige under 1. Verdenskrig), og anden gang mellem 1919-1922 under den græske administration af byen under den græsk-tyrkiske krig. Den græske administration af Smyrna blev udnævnt af de allierede magter efter Tyrkiets nederlag i 1. Verdenskrig og indtagelsen af Smyrna. (Kilde: Wikipedia)
Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Johannes' Åbenbaring 1:11
Indholdsfortegnelse

 1. Tyrkiske massakrer, 1822-1909
 2. Gladstone og de bulgarske grusomheder
 3. Første skridt i ungtyrkernes program (1908-1911)
 4. Den sidste store selamlik (1911)
 5. Forfølgelse af kristne i Smyrna-distriktet (1911-1914)
 6. Massakren i Fokaia (1914)
 7. Nyt lys på de armenske massakrer (1914-1915)
 8. Walter M. Geddes' beretning
 9. Information fra andre kilder
 10. Den græske landgang i Smyrna (maj 1919)
 11. Den hellenske administration i Smyrna (15. maj 1919 - 9. september 1922)
 12. Den græske retræte (1922)
 13. Smyrna som den var
 14. Ødelæggelsen af Smyrna (september 1922)
 15. De første foruroligende rygter
 16. Tyrkerne ankommer
 17. Hvor og hvornår brandene blev antændt
 18. Ankomsten til Athen
 19. Yderligere detaljer erfaret efter tragedien
 20. Den historiske betydning af Smyrnas ødelæggelse
 21. Antallet af dræbte
 22. Vor flådes redning af liv
 23. Den vestlige verdens ansvar
 24. Italiens planer for Smyrna
 25. Frankrig og kemalisterne
 26. Massakren på den franske garnison i Urfa
 27. Det britiske bidrag
 28. Den tyrkiske fortolkning af Amerikas holdning
 29. Skabelsen af Mustafa Kemal
 30. Vore missionsinstitutioner i Tyrkiet
 31. Amerikanske institutioner under tyrkisk styre
 32. Pastor Ralph Harlow om Lusanne-traktaten
 33. Muhamedanisme og kristendom
 34. Koranen og Bibelen
 35. Muhammeds eksempel
 36. Fifty-fifty-teorien
 37. Lilleasien, en kirkegård for græske byer
 38. Genlyd fra Smyrna
 39. KonklusionOversættelse: Bombadillo