Den hellenske administration i Smyrna (15. maj 1919 - 9. september 1922)
Kapitel 11
Af George Horton

Kapitel fra George Hortons online-bog: The Blight of Asia
Dansk: Asiens svøbe

Trods mange vanskeligheder lykkedes det de græske civile myndigheder, så vidt deres indflydelse rakte, at give Smyrna og en stor del af det besatte område, den mest velordnede, civiliserede og progressive administration, der har været i historisk tid. Hr. Sterghiades, der til det sidste fortsatte sin politik med strengt at straffe alle lovovertrædere af græsk oprindelse, mistede af den grund popularitet i Lilleasien. Da han forlod Smyrna efter hans troppers opløsning, blev han hujet efter af folk i byen, som ikke var kommet ærligt til hans støtte. Men han var faktisk en stor mand, der gjorde en kraftanstrengelse for at udføre en overmenneskelig opgave, og som lider under den bagvaskelse, der altid følger med nederlag.

Her er nogle af de civiliserende reformer, som den græske administration indførte i Smyrna-regionen:

 1. Under krigen, under tyrkisk styre, var moralen hos de kristne indbyggere af alle nationaliteter, stærkt nedsat. Tyrken havde ingen respekt eller agtelse for ikke-muslimske kvinder, hvilke han betragtede som sit retmæssige bytte. Alle de amerikanske indbyggere i Smyrna i denne periode vil huske de orgier, en vis højtstående tyrkisk embedsmand og hans venner hengav sig til, samt det eksempel sat i den europæiske koloni af en prominent anglo-levantinsk dame, som blev hans anerkendte og offentlige elskerinde. Den pågældende dame var stolt over sin position og forklarede den bagefter ved at sige, at hun havde accepteret den for at bruge sin indflydelse til at forhindre forfølgelse, og at et monument burde rejses til hendes ære.

  I en af de første samtaler jeg havde med Mr. Sterghiades efter hans ankomst, fortalte generalguvernøren mig, at det kristne folk var blevet udsvævende af tyrkerne og havde mistet deres selvrespekt og deres moral, og at de havde brug for en vækkelse af deres races stolthed og religiøse instinkter. En af hans første handlinger var at sætte en stopper for de bordeller, der var beliggende i de centrale dele af byen, og i dette blev mødt af fast modstand fra flere af de udenlandske konsuler, hvis landsmænd ejede disse huse og drev dem. Ude af stand til at håndhæve et edikt mod en europæisk statsborger, udstationerede han gendarmer foran de pågældende etablissementer, der noterede navne og adresser på alle besøgende og dermed fik deres støtte til at svinde i en grad, så de blev tvunget til at lukke.

  At spille baccarat og andre former for hasard med høje indsatser var også blevet et sørgeligt onde i Smyrna, og resulterede i flere menneskers ruin og tilmed selvmord. Mr. Sterghiades udryddede hasardspil i klubber og private huse, hvor som helst han opdagede det.

 2. Den hellenske administration støttede og hjalp uddannelsesinstitutioner på enhver mulig måde. Dens støtte til og opmuntring af amerikanske uddannelsesmæssige og filantropiske institutioner vil blive taget op senere. Men den skal først og fremmest roses for de tiltag, den gjorde, betalt af det græske skatkammer, for at vedligeholde og forbedre de tyrkiske skoler. Den videreførte de muslimske gymnasier for egen regning, idet skatterne til deres drift var blevet overført til den osmanniske offentlige gæld som sikkerhed for et lån, optaget af den osmanniske regering.

  Med midler fra sit skatkammer støttede den græske administration to muslimske gymnasier i Smyrna, to i Magnesia og Odemish og to seminarier i provinserne, for hvilke den årligt betalte halvfjerds tusind tyrkiske pund. Den holdt den tyrkiske grundskoleuddannelse i vigør, og udnævnte fremtrædende muslimer i de forskellige landsbyer til at holde opsyn med dem. Den opretholdt en polyteknisk skole i Smyrna, hvor 210 fattige muslimske børn blev uddannet og støttet, hvilket kostede 36.000 tyrkiske pund årligt.

  I tillæg til dette, var den særlig hjælpsom over for de amerikanske institutioner og skoler, der opererede i det tyrkiske kvarter og blandt tyrkiske børn.

 3. Den græske administration gjorde en seriøs og intelligent indsats for at organisere et kloakvæsen, indsamle statistisk materiale, forbedre de sanitære forhold og bekæmpe epidemier og smitsomme sygdomme, såsom malaria, syfilis, osv.

  Et mikrobiologisk laboratorium til diagnosticering af smitsomme sygdomme blev etableret, udstyret med motoriserede sundhedsvogne til at transportere de syge fra fjerne steder, små vogne til transport af inficerede genstande og bærbart udstyr til desinfektion på stedet. At beskrive arbejdet i denne tjeneste alene, som blev organiseret i stor skala og var rigeligt forsynet med midler, materialer og penge, ville kræve en pjece af pæn størrelse. Som et resultat af disse foranstaltninger, kom pest, udslætsgivende feber og kopper så meget under kontrol, at de forsvandt som epidemiske sygdomme i den besatte zone. Det siger sig selv, at der blev ført en systematisk krig mod lus og rotter.

  Et Pasteur-institut blev åbnet i Smyrna af grækerne den 18. august 1919 under ledelse af en specialist i samarbejde med en stab af eksperter. Ud af mere end 1500 patienter, der var blevet bidt af hunde, sjakaler eller ulve og som blev behandlet i løbet af de første to måneder af dets eksistens, døde kun fire. Behandlingen var gratis i dette institut. Tidligere var de lidende tvunget til at tage til Konstantinopel eller Athen, og dem, der ikke kunne skaffe pengene, blev overladt til sig selv for at dø. Jeg har selv hjulpet fattige tyrkere, vanvittige af frygt, med at tage turen til Konstantinopel for at blive behandlet.

  En afdeling af Smyrnas Universitet, grundlagt af den græske administration, var Institut for Hygiejne, som var opdelt i to sektioner, hygiejne og bakteriologi. Det var klart til at gå i aktion, da tyrkerne brændte Smyrna, og var i besiddelse af installationer, svarende til dem på de store universiteter i Europa, herunder et godt bibliotek og et komplet apparatur. Det ville aldrig have manglet penge eller støtte, og ville have været til gavn for alle klasser, uanset tro eller race.

  Her er det program, det var parat til at sætte i værk:

  • Gratis bakteriologiske, hygiejniske og industrielle undersøgelser for alle klasser i samfundet.

  • Forberedelse og gratis uddeling af helbredende og diagnostiske vacciner, sera, antitoksiner, antigonococcer osv.

  • Rensning af byen i omfattende skala, kloakering, vandforsyning, gader, etc.

  • Sanitære arbejder til bekæmpelse af malaria, dræning af moser osv.
   Bekæmpelse af trachoma [en øjensygdom, o.a.].

  • Bekæmpelse af phthisis [lungetuberkulose] i stor skala, (apoteker, anstalter, rekreationshjem, særlige hospitaler, kloakering af huse osv.)

  • For spædbørn: Officiner, Gouttes de Lait [barneplejecentrer mod børnedødelighed, o.a.], vuggestuer, hjem for hittebørn osv.

  • For børn: forskellige filantropiske institutioner.

  • For mødre: prænatal prækultur [vel nogenlunde det samme som fødselsforberedelse, o.a.].

  • Uddannelse og træning af læger til at tjene folkesundheden.

  • Uddannelse af jordemødre og sygeplejersker.

  • Organisering af et kontor til registrering af fødsler og dødsfald.

  • Oprettelse af en særlig medicinsk statistisk.

 4. Økonomisk støtte i stor skala blev givet, hvilket også gjaldt uddelingen af mel, tøj, etc., til flygtninge, der kom som følge af khemalisternes angreb i det indre af landet og ødelæggelsen i 1919 af byerne Aidin og Nazli. Blandt dem, der blev hjulpet, var tusindvis af tyrkere.

 5. Alle amerikanske missionærer samt al uddannelses- og velgørenhedspersonale i Smyrna og dens bagland under den græske besættelse vil bekræfte den påstand, at den hellenske administration på mange måder viste sig yderst hjælpsom og samarbejdsvillig, og udfoldede sine anstrengelser blandt tyrkere såvel som kristne.

  Her er en liste over nogle af de gode ting, den gjorde mod disse institutioner:

  • Højkommissæren gav Y.M.C.A. [Young Men's Christian Association. Verdensbevægelse, hvis danske afdeling er KFUM, Kristelig Forening for Unge Mænd, o.a.] et stort hus på kajen, et af de største og fineste i Smyrna, til brug som "Soldaterhjem". Han hjalp også dens ledelse på mange måder ved at frigøre græske soldater til at arbejde for den.

  • En passende bygning blev også givet til brug som "Soldaterhjem" i Magnesia, hvor mange hjælpemidler blev ydet.

  • Den civile afdeling af Y.M.C.A. havde behov for en passende bygning, hvor den kunne indrette sig. De græske myndigheder rekvirerede en café, som tilhørte en græker, til dette formål. Den var stadig i drift, da byen blev brændt af.

  • Den samme Y.M.C.A. organiserede et anlæg til landbrugsstudier for unge mænd på en stor ejendom nær Smyrna. Den græske administration hjalp denne organisation ved at levere telte, tæpper og andre fornødenheder fra kvartermesterens afdeling samt en bil til transport.

  • Y.M.C.A. havde også organiseret en sommerlejr for drenge ved Fokaia nær Smyrna. Den græske administration hjalp med at levere tømmer, en båd og andre materialer, og tillod indførsel af en bil toldfrit.

  • Y.W.C.A. [kvindeafdelingen KFUK, o.a.], som blev ledet af fr. Nancy McFarland, blev hjulpet på mange måder af den græske administration i form af betydelige pengesummer, tømmer og forsyninger.

  • En gren af pigeskolen, kendt som Intercollegiate Institute, blev startet ved Guez Tepe af fr. Minnie Mills for muslimske kvinder. Højkommissæren leverede en del af udstyret til denne.

  • Til N. E. R. i Smyrna gav højkommissæren fr. Harvey fire hundred tyrkiske pund, der skulle anvendes til fordel for fattige muslimske kvinder.

  • Det Amerikanske Universitet nær Smyrna ligger på et sted, som støder op til en mose, der tidligere var oversvømmet af stillestående vand, hvilket forårsagede malaria. Den græske administration drænede sumpen og reparerede vejen forbi universitetet.

  • Alle landbrugsredskaber, der blev importeret til brug for de hjemvendte græske flygtninge eller for at blive videresolgt til indkøbspris eller på kredit med henblik på at genoprette de ødelagte områder, blev købt af højkommissionen udelukkende fra amerikanske fabrikker på min foranledning. Således blev tusindvis af plove indført for at blive fordelt blandt tyrkere såvel som kristne.

  • En gård på tredive tusinde hektar beliggende ved Tepekeuy blev købt af den græske administration til studiet af motoriseret dyrkning og gjorde udelukkende brug af amerikanske motor-plove. Som et resultat anbefalede studerende, der gennemførte kurset, brugen af amerikanske motor-plove til jordejerne. [1]

Under den græske administration, rejste jeg ofte over en stor del af det besatte område og besøgte mange af landsbyerne i det indre af landet. Jeg fandt fuldkommen sikkerhed overalt, indfødte grækere og tyrkere levede sammen på venskabelig fod. I almindelighed var der i hver landsby et lille administrationskontor, ledet af en underofficer med to eller tre hjælpere. Jeg bemærkede den vedvarende indsats, som disse mennesker gjorde for at omgås tyrkerne og formilde dem. Meget ofte har jeg indtaget min kaffe på den offentlige plads i en eller anden lille by sammen med de græske embedsmænd, den tyrkiske hodja [2] og forskellige af de muhamedanske stormænd. Jeg husker især kort før det græske nederlag, at jeg sad på denne måde sammen med en ærværdig hodja og en græsk kirurg under et platantræ, for at fejre hodjaens ægteskab med hans fjerde hustru, hvilket havde fundet sted dagen før.

Den mørke side af dette tilsyneladende idylliske billede er, at de to eller tre græske embedsmænd ganske ofte ville blive fundet en morgen med deres struber skåret over, hvorefter en ordre ville blive sendt til landsbyen om, at navnene på mordere skulle afsløres eller byen ville blive brændt af. Denne fremgangsmåde var, hvis jeg husker rigtigt, modelleret efter vore såkaldte "straffeekspeditioner" i Filippinerne, som de græske myndigheder ofte citerede for mig, når vi talte om sagen. I intet tilfælde afslørede tyrkerne navnene på forbryderne, og mindst to gange er mit kontor blevet invaderet af stormænd fra en by, som klagede over, at deres landsby var blevet brændt. Hver gang spurgte jeg: "Blev de græske embedsmænd i jeres by myrdet i nat?" Og ved begge disse lejligheder var svaret: "Ja, men vi kunne ikke fortælle navnene på forbryderne, fordi vi ikke vidste, hvem de var."

Der var også sporadiske handlinger af stor vildskab, begået mod de fredelige kristne indbyggere i landet, som tyrkerne altid tilskrev omstrejfende bander af chetaer. Hvem disse chetaer var, ved jeg ikke, men det er min opfattelse, at de ikke kom langt væk fra. Jeg husker et særligt grusomt tilfælde - massakren på og opsprætningen af maverne på en græsk møller, hans kone og deres to børn.


Noter

[1] Mens jeg var i Saloniki under krigen, fik den amerikanske Y.M.C.A. stor hjælp, både økonomisk og moralsk, af de græske myndigheder. Både hr. Venizelos og den græske ærkebiskop viste venlighed mod at denne institution og var til stede ved indvielsen af dens nye hus. De amerikanske missionærer, som havde en landbrugshøjskole og en skole dér, blev i første omgang betragtet med mistro af grækerne, fordi de alle talte bulgarsk og fortsatte med at tale dette sprog efter den græske besættelse. Jeg bragte missionærerne og de græske myndigheder sammen, og siden da har de nævnte myndigheder været yderst velvillige og hjælpsomme over for missionærerne på mange måder. På min invitation kom den afdøde kong Alexander til Saloniki for at besøge de forskellige missions- og uddannelsesinstitutioner, og forsikrede dem om sin venlige interesse og støtte.

[2] En lærer for de højere klassetrin på en tyrkisk skole, tilknyttet en moské.
George Horton

George Horton (1859-1942) var medlem af det amerikanske diplomatiske korps og var indehaver af flere konsul-embeder, i Grækenland og Det Osmanniske Rige, i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Horton ankom oprindeligt til Grækenland i 1893 og vendte hjem fra Grækenland 30 år senere i 1924. I to forskellige perioder var han amerikansk konsul og amerikansk generalkonsul i Smyrna, kendt som Izmir i dag, første gang mellem 1911-1917 (indtil afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser mellem USA og Det Osmanniske Rige under 1. Verdenskrig), og anden gang mellem 1919-1922 under den græske administration af byen under den græsk-tyrkiske krig. Den græske administration af Smyrna blev udnævnt af de allierede magter efter Tyrkiets nederlag i 1. Verdenskrig og indtagelsen af Smyrna. (Kilde: Wikipedia)
Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Johannes' Åbenbaring 1:11
Indholdsfortegnelse

 1. Tyrkiske massakrer, 1822-1909
 2. Gladstone og de bulgarske grusomheder
 3. Første skridt i ungtyrkernes program (1908-1911)
 4. Den sidste store selamlik (1911)
 5. Forfølgelse af kristne i Smyrna-distriktet (1911-1914)
 6. Massakren i Fokaia (1914)
 7. Nyt lys på de armenske massakrer (1914-1915)
 8. Walter M. Geddes' beretning
 9. Information fra andre kilder
 10. Den græske landgang i Smyrna (maj 1919)
 11. Den hellenske administration i Smyrna (15. maj 1919 - 9. september 1922)
 12. Den græske retræte (1922)
 13. Smyrna som den var
 14. Ødelæggelsen af Smyrna (september 1922)
 15. De første foruroligende rygter
 16. Tyrkerne ankommer
 17. Hvor og hvornår brandene blev antændt
 18. Ankomsten til Athen
 19. Yderligere detaljer erfaret efter tragedien
 20. Den historiske betydning af Smyrnas ødelæggelse
 21. Antallet af dræbte
 22. Vor flådes redning af liv
 23. Den vestlige verdens ansvar
 24. Italiens planer for Smyrna
 25. Frankrig og kemalisterne
 26. Massakren på den franske garnison i Urfa
 27. Det britiske bidrag
 28. Den tyrkiske fortolkning af Amerikas holdning
 29. Skabelsen af Mustafa Kemal
 30. Vore missionsinstitutioner i Tyrkiet
 31. Amerikanske institutioner under tyrkisk styre
 32. Pastor Ralph Harlow om Lusanne-traktaten
 33. Muhamedanisme og kristendom
 34. Koranen og Bibelen
 35. Muhammeds eksempel
 36. Fifty-fifty-teorien
 37. Lilleasien, en kirkegård for græske byer
 38. Genlyd fra Smyrna
 39. KonklusionOversættelse: Bombadillo