Indledning
Af George Horton
Oversættelse af: Introduction
Kilde: Preservation of American Hellenic History (PAHH)
Udgivet på myIslam.dk : 19. juni 2013

Fra George Hortons online-bog: The Blight of Asia
Dansk: Asiens svøbe

Redaktøren af en stor parisisk avis bemærkede engang, at han tilskrev sin avis' ekstraordinære succes det faktum, at han havde opdaget, at ethvert menneske havde mindst én historie at fortælle.

Jeg har opholdt mig mange år i Mellemøsten - omkring tredive i alt - og har set den gradvise og systematiske udryddelse af kristne og kristendommen i dette område, og jeg tror, det er min pligt at fortælle denne grumme historie og sætte fokus på den politiske rivalisering i den vestlige verden, der har gjort en så frygtelig tragedie mulig.

Selvom jeg i størstedelen af tiden har tjent som amerikansk konsulær embedsmand, handler jeg ikke længere i denne egenskab og har ingen yderligere forbindelse med den amerikanske regering. Derfor har ingen af de udtalelser, jeg kommer med, nogen officiel vægt, og jeg har heller ikke på nogen måde trukket på udenrigsministeriets arkiver eller kilder til information. Jeg skriver udelukkende i min egenskab af privat borger, og henter de fremlagte kendsgerninger fra mine egne observationer, samt fra vidnesbyrd af andre, som jeg citerer.

Jeg var i Athen i juli 1908, da Saloniki-hæren, tilskyndet af den ungtyrkiske "Komité for Enhed og Fremskridt", gjorde oprør og krævede øjeblikkelig effektuering af forfatningen fra 1876, som var blevet et dødt bogstav, og jeg så reaktionen i Grækenland på dette tilsyneladende progressive træk.

Jeg var i Saloniki kort efter, og var vidne til den triste opvågnen af de ikke-muslimske elementer fra den del af Balkan til det faktum, at den stærkt forherligede "forfatning" ikke betød frihed for dem, men snarere undertrykkelse, lidelse og i sidste ende udryddelse.

Jeg var i Smyrna i maj 1917, da Tyrkiet brød forbindelserne med USA, og jeg modtog de mundtlige og skriftlige erklæringer fra indfødte amerikanske øjenvidner om de enorme og utroligt grufulde armenske massakrer i 1915-1916 - hvoraf nogle vil blive givet her for første gang. Jeg iagttog personligt og på anden måde bekræftede den oprørende behandling af den kristne befolkning i Smyrna-vilayeten, både under Den Store Krig og før udbruddet. Jeg vendte tilbage til Smyrna senere og var der op til aftenen den 11. september 1922, på hvilken dato byen blev sat i brand af Mustafa Khemals hær, og en stor del af befolkningen slået ihjel, og jeg var vidne til udviklingen af den Danteske tragedie som har få, om nogen paralleller i verdenshistorien.

Et af formålene med at skrive denne bog er at gøre sandheden kendt om de meget betydningsfulde begivenheder og at kaste lys over en vigtig periode, i hvilken kolossale forbrydelser blev begået mod den menneskelige race, med kristendommen som den, der taber terræn i Europa og Amerika såvel som i Afrika og Mellemøsten.

Et andet formål er at give kirkens folk i USA mulighed for at beslutte, om de ønsker at fortsætte med at hælde millioner af dollars, indsamlet af små og store bidrag, ind i Tyrkiet med henblik på at støtte skoler, som ikke længere tillader Bibelen at blive læst eller Kristus at blive lært; om de i realiteten ikke gør mere skade end gavn for kristendommens sag og navn ved at opretholde institutioner, der accepteret et sådant kompromis!

Et andet formål er at vise, at ødelæggelsen af Smyrna ikke var andet end sidste akt i et sammenhængende program om at udrydde kristendommen overalt i det gamle byzantinske rige - eksileringen af en gammel kristen civilisation, som i årene forinden var kommet ind i en proces af åndelig vækst og foryngelse, hovedsagelig som følge af amerikanske missionær-læreres arbejde. Deres beundringsværdige institutioner, spredt over hele Tyrkiet, som har kostet det amerikanske folk mellem halvtreds og firs millioner dollars, er med visse undtagelser blevet lukket eller uopretteligt beskadiget, og tusindvis af deres kristne lærere og elever, slagtet eller spredt. Denne udryddelsesproces blev udført over en længere periode, med fast formål, med system og ned i de omhyggeligste mindste detaljer; og den blev opnået gennem ubeskrivelige grusomheder, der tilintetgjorde et større antal mennesker end i noget andet tilfælde af lignende forfølgelse siden Kristi komme.

Jeg har været vidende om, hvad der foregik i en årrække, og da jeg kom tilbage til Amerika efter Smyrna-tragedien og så de velstående folk forsamlet i deres hyggeligt varme kirker, kunne jeg næsten ikke holde mig tilbage fra at rejse mig og råbte: "For hver konvertit I vinder her, bliver en kristen hals skåret over dér; mens jeres tro taber terræn i Europa og Amerika, arbejder Muhammed sig frem i Afrika og Mellemøsten med fakkel og krumsabel."

Et andet formål er at gøre opmærksom på den generelle forhærdelse af menneskenes hjerter, der synes at have udviklet sig siden Gladstones dage - en mindre ophøjet og mere omskiftelig sindstilstand. Dette skyldes til dels det faktum, at menneskenes følelsesliv er blevet sløvet af Den Store Krig, men er også i høj grad et resultat af materialismen, som er ved at opsluge hele vores civilisation.

- George Horton
George Horton

George Horton (1859-1942) var medlem af det amerikanske diplomatiske korps og var indehaver af flere konsul-embeder, i Grækenland og Det Osmanniske Rige, i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Horton ankom oprindeligt til Grækenland i 1893 og vendte hjem fra Grækenland 30 år senere i 1924. I to forskellige perioder var han amerikansk konsul og amerikansk generalkonsul i Smyrna, kendt som Izmir i dag, første gang mellem 1911-1917 (indtil afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser mellem USA og Det Osmanniske Rige under 1. Verdenskrig), og anden gang mellem 1919-1922 under den græske administration af byen under den græsk-tyrkiske krig. Den græske administration af Smyrna blev udnævnt af de allierede magter efter Tyrkiets nederlag i 1. Verdenskrig og indtagelsen af Smyrna. (Kilde: Wikipedia)
Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Johannes' Åbenbaring 1:11
Indholdsfortegnelse

 1. Tyrkiske massakrer, 1822-1909
 2. Gladstone og de bulgarske grusomheder
 3. Første skridt i ungtyrkernes program (1908-1911)
 4. Den sidste store selamlik (1911)
 5. Forfølgelse af kristne i Smyrna-distriktet (1911-1914)
 6. Massakren i Fokaia (1914)
 7. Nyt lys på de armenske massakrer (1914-1915)
 8. Walter M. Geddes' beretning
 9. Information fra andre kilder
 10. Den græske landgang i Smyrna (maj 1919)
 11. Den hellenske administration i Smyrna (15. maj 1919 - 9. september 1922)
 12. Den græske retræte (1922)
 13. Smyrna som den var
 14. Ødelæggelsen af Smyrna (september 1922)
 15. De første foruroligende rygter
 16. Tyrkerne ankommer
 17. Hvor og hvornår brandene blev antændt
 18. Ankomsten til Athen
 19. Yderligere detaljer erfaret efter tragedien
 20. Den historiske betydning af Smyrnas ødelæggelse
 21. Antallet af dræbte
 22. Vor flådes redning af liv
 23. Den vestlige verdens ansvar
 24. Italiens planer for Smyrna
 25. Frankrig og kemalisterne
 26. Massakren på den franske garnison i Urfa
 27. Det britiske bidrag
 28. Den tyrkiske fortolkning af Amerikas holdning
 29. Skabelsen af Mustafa Kemal
 30. Vore missionsinstitutioner i Tyrkiet
 31. Amerikanske institutioner under tyrkisk styre
 32. Pastor Ralph Harlow om Lusanne-traktaten
 33. Muhamedanisme og kristendom
 34. Koranen og Bibelen
 35. Muhammeds eksempel
 36. Fifty-fifty-teorien
 37. Lilleasien, en kirkegård for græske byer
 38. Genlyd fra Smyrna
 39. KonklusionOversættelse: Bombadillo