Islam, grækerne og den videnskabelige revolution, del 2
del 1, del 3
Af Fjordman
Oversættelse af: Islam, the Greeks and the Scientific Revolution, part 2
Kilde: Jihad Watch, 27. september 2007
Udgivet på myIslam.dk : 28. december 2011

Ifølge forsker Lynda Shaffer, "mente Francis Bacon (1561-1626), en tidlig fortaler for den empiriske metode, hvorpå den videnskabelige revolution er baseret, at Vesteuropas tidlige moderne start især skyldtes tre ting: bogtrykkerkunsten, kompasset, og krudtet. Bacon havde ingen anelse om, hvor disse ting var kommet fra, men historikere ved nu, at alle tre blev opfundet i Kina. Da Kina, i modsætning til Europa, ikke begav sig ud på en vej, der førte fra den videnskabelige til den industrielle revolution, er der nu nogle historikere, der spørger, hvorfor disse opfindelser var så revolutionerende i Vesteuropa, mens de, tilsyneladende, ikke var det i Kina. “

Songdynastiet, fra det tiende til det trettende århundrede, var nok den mest dynamiske periode i kinesisk historie. Selv om bogtrykkeri ”blev opfundet af buddhistiske munke i Kina, og i starten var til gavn for buddhismen, producerede trykpresser i midten af det tiende århundrede utallige kopier af den klassiske kongfuzianske samling.”

Ifølge Shaffer "kan oprindelsen til systemet med eksamination af tjenestemænd i Kina spores tilbage til Handynastiet, men i Songdynastiet blev regeringskontrollerede eksaminationer den vigtigste vej til politisk magt i Kina. I næsten tusind år (bortset fra den tidlige periode af mongolsk styre), blev Kina styret af mænd, der var kommet til magten, alene fordi de havde gjort det overordentlig godt under eksaminationer i den neokongfuzianske kanon. På ethvert tidspunkt læste tusinder af studerende til eksamen, og tusinder af billige bøger var påkrævet. Uden bogtrykkeri ville et sådant system ikke have været muligt."

Som hun forklarer: "Kina udviklede verdens største og teknologisk set mest avancerede handelsflåde og marine." Kineserne "kunne have taget den besværlige tur syd om Afrika og sejlet ind i portugisiske havne, men de havde ingen grund til at gøre det. Selv om den vesteuropæiske økonomi var særdeles god, så havde den intet at tilbyde, som Kina ikke kunne erhverve sig meget tættere på hjemmet til meget lavere priser."

I modsætning hertil forsøgte portugiserne, spanierne og andre europæere at nå frem til Krydderiøerne, hvad der i dag er Molukkerne i Indonesien. "Det var dette krydderimarked, der lokkede Columbus vestpå fra Spanien og trak Vasco da Gama rundt om Afrika og tværs over Det Indiske Ocean." Efter Shaffers opfattelse havde teknologier såsom krudt og kompasset en anden indvirkning i Kina end i Europa, og det er "urimeligt at spørge, hvorfor kineserne ikke tilfældigt stødte ind i den vestlige halvkugle [Amerika], mens de sejlede mod øst over Stillehavet til at finde uldmarkederne i Spanien."

Ja, Asien var det mest velstående område på planeten på dette tidspunkt. Europæerne indledte deres opdagelsernes tidsalder på havene netop ud fra et ønske om at nå frem til de rige asiatiske lande (og komme uden om muslimske mellemhandlere), hvilket er grunden til, at Christopher Columbus og hans mænd fejlagtigt troede, at de var ankommet i Indien, da de kom til Amerika. Asiater havde ikke et lignende ønske om at nå frem til Europa. Men det forklarer stadig ikke, hvorfor kineserne ikke gik i gang med den sidste og mest afgørende fase af den industrielle revolution, som den kendes i Vesten: Udnyttelse af dampkraft og brugen af fossile brændstoffer til at opbygge stærkere, mere effektive maskiner, hurtigere skibe og i sidste ende jernbaner, biler og fly.

Bogtrykkeri og læsefærdighed var i stor vækst i Song-tiden; verdens første trykte papirpenge (sedler) blev indført, og et system af kanaler og veje blev bygget, hvilket alt sammen lettede en hidtil uset befolkningstilvækst. Smeltning af jern og anvendelse af kul mangedobledes efterhånden som Kina nåede en fase, der undertiden kaldes "proto-industriel." Alligevel frembragte Kina ingen Thomas Savery, Thomas Newcomen eller James Watt til at udvikle succesfulde dampmaskiner; ej heller en George Stephenson til at bygge jernbaner eller en Karl Benz at lave den første benzindrevne bil. Selv om forsøg med flyvning var blevet gjort i mange lande rundt om i verden, var flyvemaskinen kun mulig med opfindelsen af moderne motorer, hvilket er grunden til, at Kina ikke frembragte Wright-brødrene.

I tusinder af år, var mennesker begrænset af deres evne til at udnytte muskelkraft, fra mænd og dyr. Dette blev senere suppleret med vindmøller, vandmøller og lignende opfindelser, som kunne være vigtige, men på en begrænset måde. Udnyttelsen af dampkraft til motorer og maskiner var en revolution, der dannede grundlag for enorme forbedringer i produktion og effektivitet. Af en eller anden grund tog Kina aldrig dette sidste skridt, og selvom landet forblev velstående i århundreder, så kom senere dynastier aldrig helt op på siden af den dynamik, der herskede i Song-tiden. Hovedvægten blev lagt på kulturel kontinuitet, og Kina oplevede ingen stor kulturel opblomstring eller begivenhed, der svarede til renæssancen, reformationen og oplysningstiden i Europa. Kina var i egne øjne Riget i Midten. Det havde nogle irriterende barbarer ved dets grænser, men ingen umiddelbare naboer, der kunne udfordre dets størrelse og magt, og dermed kun lidt tilskyndelse til forbedringer. Resultatet var en relativ (men ikke nødvendigvis absolut) videnskabelig stagnation. Kina kunne tillade sig at blive selvtilfredst, og det gjorde det. I modsætning hertil havde europæerne, der var opdelt i mange små stater i en tilstand af konstant rivalisering i stedet for at være samlet i én stor forenet stat, stærkere incitamenter til innovation, herunder indenfor våbenteknologi.

Den mongolske invasion, der gjorde en ende på Songdynastiet, får undertiden skylden for dette tab af fremdrift. Efter erobringen af Beijing i 1215 var jorden i månedsvis tilsølet af menneskeligt fedt. Ifølge Djengis Khan: "Den største glæde er at besejre sine fjender og jagte dem foran sig, at berøve dem deres rigdom og se deres kære badet i tårer, at ride på deres heste og trykke deres hustruer og døtre ind til sit bryst." Han troede på udøvelsen af det, han prædikede. Dna-undersøgelser viser, at han kan have så mange som 16 millioner efterkommere i live i dag.

Mongolerne var berygtede for deres brutalitet, men de havde en særlig modvilje mod muslimer. Hulagu Khan anførte de mongolske styrker, mens de fuldstændig ødelagde Bagdad i 1258, og dermed afsluttede, hvad der var tilbage af abbaside-kalifatet. Det kristne samfund blev i vidt omfang skånet, angiveligt takket være forbøn fra Hulagus nestoriansk-kristne hustru.

Det ironiske er, at mange mongoler snart antog islam som deres foretrukne trosbekendelse. Måske har denne religions krigeriske karakter appelleret til dem. Det er muligt at drage sammenligninger mellem Muhammad og Djengis Khan. Temüdjin, som vandt titlen Khan, da han grundlagde det mongolske rige i 1206, troede han havde modtaget et guddommeligt mandat til at erobre verden, og han skabte en imponerende militær styrke ud af intet ved at forene spredte stammer og lede deres aggressive energier udad. Han skabte en mongolsk nation, hvor ingen nation havde eksisteret før, svarende til hvad Muhammed gjorde med araberne. Forskellen er, at mongolerne ikke etablerede en egen religion i deres imperium, der overlevede deres herredømme. Det skal vi nok være taknemmelige for; ellers ville Organisationen af den Mongolske Konference være den største stemmeblok i FN i dag, vore skoler ville lære os om mongolsk videnskabs og tolerances herligheder, og vores medier ville hele tiden advare os mod faren for djengisofobi.

I Europa havde de mongolske erobringer de mest varige konsekvenser i Ukraine og Rusland. Byen Kiev blev ødelagt, mens en ny russisk stat langsomt voksede frem fra Moskva. Ivan den Store udvidede i 1400-tallet den russiske stat og besejrede tatarerne, som de nu islamiserede turko-mongoler af Den Gyldne Horde blev kaldt. Mongolerne invaderede Østeuropa, og overfaldt i løbet af få år Ungarn, Polen, Litauen, Bulgarien og Serbien. De var nået så langt som til Wien i 1241, da den store Khan pludselig døde og hærførerne var nødt til at vende hjem for at vælge en ny leder.

Den sorte død, den store eurasiske pestpandemi, fejede fra Centralasien langs Silkevejen gennem det mongolske imperium, og nåede Middelhavsområdet og Mellemøsten i 1340'erne. Sygdommen, der dræbte mindst en tredjedel af befolkningen, og mere end 70% i nogle regioner, nåede formentlig til Europa, efter at Den Gyldne Horde havde brugt biologisk krigsførelse under en belejring af havnebyen Caffa ved Sortehavet, idet de, med katapult, slyngede pest-inficerede lig ind i byen. Den blev derefter bragt til det europæiske kontinent med flygtende genuesiske handelsfolk. Mongolerne invaderede således ikke Vesteuropa, men i det mindste gav de os pesten.

Mange historikere lægger stor makrohistorisk vægt på den mongolske erobring. Den havde helt sikkert en nedbrydende virkning, og det spor af ødelæggelse den efterlod, affolkede i alvorlig grad områder fra Kina og Korea via Iran og Irak til Østeuropa. Den gjorde en ende på det dynamiske Songdynasti, men heller ikke før den mongolske erobring havde der været noget videre tegn på, at en udvikling i retning af moderne maskineri, var ved at ske i Kina. Japan, som altid har lært en masse fra Kina, slap uskadt. En række tyfoner, som japanerne kaldte kamikaze eller "guddommelig vind", reddede landet fra den mongolske flåde i 1274 og 1281, men de udviklede heller ikke en egentlig industri, før de indførte en vestlig model under Meijirestaurationen i slutningen af det nittende århundrede.

Selv om Vesteuropa undslap mongolerne, bør vi huske, at vesteuropæerne forinden havde oplevet århundreder af politisk splittelse og faldende befolkningstal, længere end i nogen tilsvarende periode af kinesisk historie i flere tusinde år. Europa måtte også stå over for langt mere vedholdende angreb fra islam. Den belgiske videnskabsmand Henri Pirenne hævder i sit værk Mohammed and Charlemagne, at det endelige brud mellem den klassiske verden og middelalderen i Vesten ikke var undergangen af det vestromerske rige efter delingen i 395, men de islamiske erobringer i det syvende århundrede.

Efter Pirennes opfattelse var de germanske stammer godt nok årsag til, at den kejserlige autoritet brød sammen i det femte århundrede, men Vesteuropa var ikke helt afskåret fra det østromerske rige. Middelhavet, Mare Nostrum eller "Vores Hav", som romerne kaldte den, var stadig en kristen sø. Dette ændrede sig afgørende i det syvende århundrede, da Nordafrika kom under islamisk herredømme, hvilket også gjaldt den Iberiske Halvø. Selv om den arabiske erobring blev stoppet af Karl Martels styrker i Slaget ved Poitiers i Frankrig i 732, det måske vigtigste slag i Vestens historie, fortsatte de islamiske angreb i århundreder, eftersom jihad er en permanent forpligtelse og bør foretages med regelmæssige intervaller. Jihad-sørøveri, slavehandel og plyndringer henover Middelhavet, ledsaget af togter ind i landet, undertiden så langt nordpå som Alperne i Schweiz, gjorde normal kommunikation mellem det kristne Vesten og det kristne i Østen yderst vanskelig. Faktisk var jihad-sørøveri og slaveri fra Nordafrika en alvorlig trussel mod europæerne i mere end tusind år, selv ind i det nittende århundrede. Som historikeren Ibn Khaldun, en troende muslim og derfor anti-kristen, erklærede: "De kristne kunne ikke længere holde en planke flydende på havet."

Dette var ganske vist rigtigt i Vesten, men byzantinerne stadig holdt stadig stand i Det Ægæiske Hav. Det Østromerske Rige blev angrebet af arabiske muslimer i 630'erne og tabte hurtigt Syrien, Palæstina og Ægypten, men det lykkedes at overleve. Kun et par år tidligere, var det officielle sprog blevet ændret fra latin til græsk. Det er skik at kalde den resterende, mindre og helleniserede stat for Det Byzantinske Rige.

Karolingerriget, opkaldt efter Karl Martel (Carolus på latin), var "middelalderen stillads." Selv om det ikke overlevede længe, skulle de strukturer, der indførtes af Karl Martel og hans barnebarn Karl den Store, forme det vestlige Europa i århundreder. Mens civilisationen i Europa altid havde været centreret omkring Middelhavet, lå magtcentret i Vesten nu nord for Alperne. Den karolingske hovedstad blev etableret i Aachen i nutidens Tyskland, fordi muslimerne havde gjort adgangen til havet vanskelig. Karl den Store blev kronet som kejser i Peterskirken af pave Leo III i år 800, men allerede i år 846 plyndrede muslimerne Rom og stjal hvert et stykke guld og sølv i Peterskirken. Arabere besatte også Sicilien i flere århundreder, og angreb Napoli, Capua, Calabrien og Sardinien gentagne gange. Som Pirenne siger: "kysten fra Lionbugten og Rivieraen til udmundingen af Tiberen, hærget af krig og pirater, som de kristne, der ikke havde nogen flåde, var magtesløse overfor, var nu et øde og bytte for sørøveri. Havnene og byerne blev forladt. Forbindelsen til Orienten blev afbrudt, og der var ingen kontakt med de saracenske [muslimske] kyster. Der var ikke andet end død. Karolingerriget frembød den mest slående kontrast til Det Byzantinske Rige. Det var udelukkende en landmagt, for det havde ingen adgang til havet af betydning. Områderne ved Middelhavet, der tidligere var de mest aktive dele af imperiet, som understøttede livet i hele riget, nu var de fattigste, de mest affolkede, de mest konstant truede. For første gang i historien blev aksen for den occidentale civilisation forskudt mod nord, og i mange århundreder lå den mellem Seinen og Rhinen. Og de germanske folk, der hidtil kun havde spillet den negative rolle som ødelæggere, var nu kaldet til at spille en positiv rolle i genopbygningen af den europæiske civilisation."

Pirennes afhandling har været debatteret i generationer, og nye arkæologiske beviser er blevet afdækket, siden den blev offentliggjort i 1930'erne. Jeg mener personligt, at han undervurderede det omfang i hvilket civilisationen brød sammen i Vesten efter de germanske overfald, men han har ret i, at Middelhavet stadig var åben for kommunikation, og at dette ændrede sig dramatisk efter den arabiske erobring. Selvom kontakterne mellem byzantinerne og Vesteuropa var begrænset i denne periode, må vi huske, at de aldrig blev lig nul. Fund fra vikingegrave viser, at der var handel mellem Østersøen og Konstantinopel selv på dette tidspunkt, men at handelen blev stærkt indskrænket i forhold til, hvad den var tidligere.

Grunden til at det kristne Vesten i århundreder ikke havde let adgang til de østlige kristnes klassiske lærdom var, at muslimer og jihad havde gjort Middelhavet usikkert. Det må være topmålet af absurditet, først at blokere for adgang til noget, og derefter tage æren for at have videregivet det, men det er netop, hvad arabere gør. Efterhånden som stærkere stater langsomt voksede op i Vesten, blev der gradvist etableret regelmæssig kontakt, i begyndelsen af de italienske bystater, med deres østlige fætre og kusiner. Og så snart direkte kontakt var etableret, fik vesteuropæerne adgang til de oprindelige græsk-romerske manuskripter, bevaret i Konstantinopel. De behøvede ikke at være afhængige begrænsede oversættelser på arabisk, som alligevel i første omgang blev lavet ud fra de samme byzantinske håndskrifter, og ofte af kristne. Desuden har muslimer brugt mere end tusind år på systematisk at udslette den græske kultur i Middelhavsområdet, en proces, der fortsætter på Cypern, selv ind i det 21. århundrede, hvilket gør det komplet latterligt, når de nu praler af, hvor meget vi skylder dem for deres bestræbelser på at "bevare den græske arv." Arabernes indsats er, efter min mening, lige så overvurderet som Det Byzantinske Riges er undervurderet.

Johannes Argyrpoulos, som blev født i 1415 i Konstantinopel og døde i 1487 i Italien, var en byzantinsk ekspert i græsk historie, der spillede en vigtig rolle i genoplivningen af klassisk lærdom i Vesten. Han forelæste ved universiteterne i Firenze og Rom. Blandt hans elever var Lorenzo il Magnifico fra den indflydelsesrige Medici-familie, som sponserede Leonardo da Vinci, Michelangelo og andre. Sandro Botticelli arbejdede under protektion af medicierne, da han i 1480'erne malede Venus’ fødsel. Hedenske motiver inspireret af mytologien i det antikke Grækenland og Rom var meget populære på dette tidspunkt. Tilsyneladende fulgte Leonardo da Vinci også Argyrpoulos’ forelæsninger. Universalgeniet var lidenskabeligt interesseret i klassisk lærdom, måske især inden for videnskab og mekanisk ingeniørkunst, et område, hvor han gjorde mange opfindelser. Han var helt sikkert bekendt med De Architectura Libri Decem [Ti bøger om arkitektur], af den romerske ingeniørarkitekt Vitruvius, det eneste større arbejde om arkitektur og teknologi der skulle overleve fra den græsk-romerske verden, som også var en vigtig inspirationskilde for renæssancearkitekterne Brunelleschi og Alberti. Leonardo da Vincis berømte tegning, Den Vitruvianske Mand var inspireret af Vitruvius’ skrifter om arkitektur og dens relationer til det menneskelige legemes proportioner.

Deno Geanakoplos, professor i byzantinsk historie, udtrykker sig således: "Vi ved, at indtil det niende århundrede var Venedigs skytshelgen ikke Markus, men den græske Theodor, og at byzantinske arbejdere i det ellevte århundrede blev indkaldt af dogen med henblik på at forskønne, eller måske helt konstruere Markuskirken. Venetiansk-byzantinske kontakter blev hyppigere i det tolvte århundrede som følge af væksten i den store venetianske handelskoloni i Konstantinopel." Disse kontakter fortsatte med at vokse i højmiddelalderen og i renæssancen, og "I det halve århundrede eller deromkring før Konstantinopels fald i 1453, strømmede et gradvist stigende antal flygtninge fra Østen ind i Vesten. Venedig, som var herre over vigtige områder i det græske Østen, især på Kreta, og som var den vigtigste udskibningshavn i Italien, modtog den største del af disse flygtninge. Denne strøm fremskyndedes hastigt efter 1453."

Han understreger, at det er en misforståelse at tro, at alle græske tekster blev transporteret ud efter Konstantinopels fald. De fleste af de flygtninge, der flygtede fra den tyrkiske jihad kunne kun bære få ejendele med sig. Processen med at overføre klassisk viden til Vesten tog generationer, selv århundreder, men blev nu stærkt hjulpet af Johann Gutenbergs trykpresse med løse typer, der blev indført omkring år 1450 i Mainz, Tyskland.

Det var et stort tilfælde af historisk held - en religiøs person ville sandsynligvis sige guddommeligt forsyn - at bogtrykkeriet blev genopfundet i Europa på nøjagtig samme tid, som den sidste rest af det antikke romerske imperium faldt til muslimerne. De tekster, som var blevet bevaret af byzantinerne i tusind år efter at Rom brød sammen, kunne nu reddes for altid i stedet for stille og roligt at forsvinde. Dette sikrede, at renæssancen betød en permanent tilførsel af græsk-romersk viden til vestlig tænkning, ikke blot en midlertidig.

Som historikeren Elizabeth L. Eisenstein siger i sin berømte bog The Printing Press as an Agent of Change: "De klassiske udgaver, ordbøger, grammatikker og referencevejledninger udsendt fra trykkerier gjorde det muligt at opnå en enestående beherskelse af alexandrinsk lærdom og lagde samtidig grunden til en ny form for permanent græsk genopvækkelse i Vesten. (...) I dag har vi en tendens til at tage for givet, at studiet af græsk ville fortsatte med at blomstre efter at de vigtigste græske manuskriptcentre var faldet i fremmede hænder, og derfor ikke er klar over, hvor bemærkelsesværdigt det var at opdage, at Homer og Platon ikke var blevet begravet på ny, men tværtimod var bragt for dagen for al fremtid. Den osmanniske fremmarch ville med sikkerhed have været katastrofal før bogtrykkeriets opståen. Tekster og lærde, der var er spredt i de nærliggende områder, ville nok have forlænget studiet af græsk, men kun for en tid."

Ifølge Deno Geanakoplos var der i slutningen af det femtende århundrede "kun én by i Italien, Venedig, (der) kunne opfylde alle en græsk bogtrykpresses komplekse krav. Venedig havde en klasse af tilstrækkeligt velhavende mennesker til at købe, og fritid til at læse, de trykte klassikere. Venedig var mindre udsat for paveligt pres end andre italienske byer. Vigtigt, efter [trykker] Aldus’ menig, må også have været den venetianske besiddelse af den dyrebare samling af græske håndskrifter testamenteret af Bessarion – håndskrifter, der kunne tjene som grundlag for hans bøger. Og næppe mindre vigtigt for ham må have været tilstedeværelsen i Venedig af et stort, blomstrende græsk samfund. (...) På tidspunktet for Aldus’ død i 1515, havde hans trykpresse givet verden stort set alle de store græske forfattere fra oldtiden."

Historikeren Bernard Lewis skriver i sin bog What Went Wrong?:" I den uhyre bibliografi over værker oversat i middelalderen fra græsk til arabisk, finder vi ingen digtere, ingen dramatikere, ikke engang historikere. Disse var ikke nyttige, og de havde ingen interesse; de optrådte ikke i oversættelsesprogrammerne. Dette var helt klart en kulturelt afvisning: Du tager, hvad der er nyttigt fra de vantro; men du behøver ikke at tage hans absurde ideer i betragtning eller at forsøge at forstå hans ringere litteratur, eller at studere hans meningsløse historie."

Muslimer, der ønskede oversættelser af græske eller andre ikke-islamiske værker, var primært interesseret i emnerne medicin, astronomi, matematik og filosofi. Som Lewis siger, ignorerede de normalt skuespilforfattere og dramatikere som Sofokles og Euripides, historikere som Thukydid og Herodot og digtere som Homer. Hele dette korpus af litteratur kunne kun reddes fra de græske originaler bevaret i Konstantinopel. Hertil kommer, ud over at være selektive med hensyn til de græske værker, at muslimerne viste ringe interesse for latinske forfattere, for eksempel Cicero. Der var således en stor mængde græsk-romersk lærdom og værdifuld litteratur, som aldrig blev tilgængelig på arabisk i første omgang.

Det er sandt, at en række græske værker blev oversat til arabisk, især i det niende århundrede, da en gruppe kaldet mutazilitterne forsøgte, uden varig succes, at forene islam med logik. Som Ibn Warraq skriver om dem:

“Imidlertid er det nu klart, at mutazilitterne først og fremmest var muslimer, der levede indenfor en islamisk begrebsramme og var motiveret af religiøse hensyn. De viste ingen tegn på absolut frigjort tænkning eller på nogen lyst til, som [den ungarske orientalist] Goldziher udtrykker det, ’at kaste de snærende lænker af sig på bekostning af det strengt ortodokse syn på livet.’ Og i stedet for at være frisindede viste de sig at være yderst intolerante og som sådan indblandede i Mihna’en, dvs. den muslimske inkvisition under abbassiderne. Mutazilitterne er imidlertid vigtige ved at have introduceret græske filosofiske ideer i diskussionen om islamiske dogmer ...”

Ifølge forfatter Patrick Poole, "udvikledes den vestlige kristendoms rationelle tradition i middelalderen netop som et resultat af den direkte afvisning af den irrationalisme, der ligger i islamisk filosofi, og ikke tilslutning til den." Som han siger: "en rationalistisk filosofi var begyndt at udvikle sig under mutazilitternes fortolkningsskole, som talte for en skabt, i modsætning til en uskabt Koran. Men kaliffen al-Mutawakkil [regeringstid 847-861] fordømte mutazilitternes skole, hvilket åbnede døren for de rivaliserende asharitters fortolkning, grundlagt af al-Ashari (d. 935), som i sidste ende fik forrang inden for sunniislam." Rationalismen stod også over for en hård kamp på grund af synet på Allah som en uforudsigelig og lunefuld guddom, da "kun Allah virkelig handler med reel effekt; al tilsyneladende naturlig overholdelse årsagssammenhæng er blot udtryk for Allahs vaner, for Allah skaber samtidig både årsag og virkning efter sin vilkårlige vilje. Dette synspunkt er bedst udtrykt af en af de islamiske filosoffer, der er citeret af [Tariq] Ramadan, al-Ghazali (1059-1111), i hans bog, The Incoherence of the Philosophers. "

Koranen er, strukturelt set, dybt inkonsekvent og næsten uforståelig for en gennemsnitlig læser. Et vers siger én ting, det næste vers modsiger det. Forestillingen om, at Allah er uforståelig og ikke giver nogen sammenhæng mellem årsag og virkning, havde en alvorlig indvirkning på udviklingen af empiriske videnskaber i den islamiske verden. I modsætning hertil har Gud, for jøder og kristne, skabt universet efter en vis logik, der kan beskrives og forudsiges. Kepler troede fuldt og fast på, at solsystemet var skabt efter Guds plan, som han forsøgte at afdække. Sir Isaac Newton var lidenskabeligt interesseret i religion og skrev omfattende om det. Selv Albert Einstein, som bestemt ikke var en ortodoks, religiøs jøde, bevarede stadig nogle rester af den opfattelse, at universet blev skabt efter en logik, der til en vis grad er forståelig og tilgængelig for menneskelig fornuft: "Jeg tror på Spinozas Gud, som afslører Sig Selv i verdens lovbestemte harmoni, ikke på en Gud, Som bekymrer Sig om menneskehedens skæbne og gerninger."

Kaliffen al-Mamun (regeringstid 813-833), der var påvirket af mutazilit-bevægelsen, skabte Visdommens Hus, et bibliotek og oversættelsescenter. Det Baghdad-centrerede abbasidiske dynasti, som afløste det Damaskus-centrerede umayyadiske dynasti i 750, var tættere på persisk kultur og var formentlig inspireret af den sassanidiske praksis med at oversætte værker og skabe store biblioteker. Alkindus (al-Kindi) blev udpeget til at deltage i denne virksomhed. Filosofiske og videnskabelige tekster blev oversat til arabisk fra persiske og indiske (sanskrit) kilder, men frem for alt fra græske. En stor indsats blev gjort for at indsamle og købe vigtige græske værker og manuskripter fra byzantinerne og få dem oversat.

I bogen, How Greek Science Passed to the Arabs, oplyser De Lacy O'Leary, at "aristoteliske studier egentlig begyndte med Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi (død efter 873), kendt som 'Arabernes Filosof.’ Det er bemærkelsesværdigt, at næsten alle de store arabiske videnskabsmænd og filosoffer blev klassificeret som aristotelikere og førte deres intellektuelle afstamning tilbage til al-Kindi og al-Farabi."

Kernen i disse bestræbelser var en nestoriansk (assyrisk) kristen kaldet Johannitius (Hunayn ibn Ishaq). Han havde studeret græsk ved at leve i de græske lande, formentlig i det byzantinske rige, og blev sat i spidsen for oversættelserne i Visdommens Hus. Snart havde han, hans søn og hans nevø gjort Galens medicinske afhandlinger tilgængelig på arabisk og syrisk, såvel som Hippokrates og tekster af Aristoteles, Platon og andre. I visse tilfælde oversatte han tilsyneladende et værk til syrisk, hvorefter hans søn Ishaq oversat dette videre til arabisk. Alle ledende læger i den islamiske verden, herunder Avicenna og Rhazes [al-Razi], blev senere påvirket af disse oversættelser af græsk medicin.

I 431 blev Nestorius, en kristen patriark, fordrevet fra Konstantinopel for kætteri. Den såkaldte assyriske kirke i øst spaltede sig på denne måde ud fra den byzantinske kirke. Dens tilhængere fandt et nyt hjem i den syrisk-talende verden, og blev budt velkommen i det sassanidiske persiske imperium, Byzans’ rivaler. De medbragte en samling af græske tekster, blandt dem medicinske værker af Galen og Hippokrates. Det var disse tekster, støttet af andre manuskripter erhvervet og købt senere i Konstantinopel, som dannede grundlag for oversættelserne af græske tekster til arabisk. Tilhængerne af denne østlige kirke, normalt kaldet nestorianere i Vesten, havde samfund spredt ud over store dele af Irak, Iran og Centralasien, og var respekterede for deres medicinske færdigheder.

Forsker Thomas T. Allsen skriver: "Nestorianerne i Østen var tæt forbundet med den medicinske profession. En betragtelig del af syrisk medicinsk litteratur, nogle i original og nogle i oversættelse, er blevet genvundet i det centrale Asien. Dette er næppe overraskende, fordi østlige kristne var et vigtigt element i Vestasiatisk medicin." Vestlig medicin i Yuan (mongolsk styret) Kina, ofte betegnet som "muslimsk", var næsten altid i hænderne på nestorianere, en situation, som vestlige rejsende fandt det værd at bemærke.

Syrisk er en dialekt af aramæisk, det sprog, der taltes af Jesus. Det var engang fællessprog i Mellemøsten og var meget udbredt blandt kristne og også arabere og til en vis grad persere. Det havde stor indflydelse på udviklingen af arabisk, som senere erstattede det efter de islamiske erobringer. Nabatæerne, et semitisk folk, der er forbundet med den berømte klippeby Petra tæt ved Det Døde Hav i nutidens Jordan, var i høj grad påvirket af aramæisk, og det arabiske alfabet voksede frem af deres alfabet. De mest uortodokse forskere foreslår tilmed, at den islamiske religion selv kan være udviklet tættere på dette område, ved Arabiens nordlige rand af, end omkring Mekka i det centrale Arabien.

Nogle forskere mener, at syrisk, eller syrisk-aramæisk, også var roden til Koranen. Da den blev forfattet, var arabisk ikke fuldt udviklet som skriftsprog. Syrisk, var imidlertid almindeligt brugt i regionen på det tidspunkt. Ibn Warraq anslår, at op til 20% af Koranen er uforståelig selv for uddannede arabere, fordi dele af den oprindeligt var skrevet på et andet, beslægtet sprog, før Muhammed blev født. En tysk professor i oldtidens semitiske og arabiske sprog skriver om emnet under pseudonymet Christoph Luxenberg. Hvis man skal tro på Luxenberg, så er de kapitler eller suraer i Koranen, der normalt tilskrives Mekka-perioden, og som også er de mest tolerante og ikke-voldelige i modsætning til de meget hårdere og mere voldelige kapitler fra Medina, slet ikke "islamiske", men kristne:

"I sin oprindelse, er Koranen en syrisk-aramæisk liturgisk bog med hymner og uddrag af skrifter, der kan have været brugt under hellige kristne gudstjenester. (...) Dens social-politiske dele, som ikke er specielt relateret til den oprindelige Koran, blev tilføjet senere i Medina. I udgangspunktet, var Koranen ikke tænkt som grundlaget for en ny religion. Den forudsætter tro på Skriften, og fungerede dermed blot som et middel til at trænge ind i det arabiske samfund. "

Monte Cassino er et kloster i Syditalien, grundlagt af Sankt Benedikt i det sjette århundrede, som blev plyndret og nedbrændt og dets munke dræbt i 883 af arabere i et af deres utallige jihad-overfald på Vesteuropa. Det blev senere genopbygget, og herfra oversatte munken Konstantin Afrikaneren i det ellevte århundrede medicinske tekster fra arabisk til latin, herunder Hippokrates og Galen udført af Johannitius i Bagdad. Konstantin oversatte også medicinske afhandlinger skrevet på arabisk af den egyptiske jøde, Isaac Israeli ben Solomon. Han var påvirket af Hippokrates, Galen, Aristoteles og Platon.

Det er let at spore, hvordan arabiske oversættelser af græske tekster fra byzantinske håndskrifter, ofte udført af kristne, banede sig vej fra det muslimske Mellemøsten og endte på den iberiske halvø i det islamiske Vesten, hvor nogle af dem blev oversat tilbage til latin af kristne, for eksempel i den flersprogede by Toledo i det centrale Spanien. Det er således rigtigt, at nogle græske tekster er blevet genindført i Vesten via arabisk, nogle gange hen ad vejen via syrisk eller hebraisk, men de var i sidste ende altid baseret på håndskrifter fra Det Byzantinske Rige.

Oversættelsesarbejdet, ledet af Johannitius i Bagdad, bevarede via arabisk oversættelse nogle af Galens værker, der var gået tabt i den græske original. Den græske læge Galen, der arbejdede i det andet århundrede e.Kr., systematiserede medicinsk viden i den græsk-romerske verden, og forsynede den med sin egen forskning. Han beklagede, at han ikke kunne udføre dissektion af menneskers lig - dette var ikke tilladt i romersk tid - så han baserede sine studier af den menneskelige anatomi på dissektioner af dyr, såsom hunde, aber og svin. Det er morsomt at vide, hvis man bekendt med den lave status, hunde, aber og svin har i islam, at al efterfølgende medicin i den muslimske verden var inspireret af Galen. Da dissektion af menneskelige lig også var tabu i den islamiske verden, forblev Galens fejltagelser uantastede i århundreder, indtil renæssancen i det kristne Europa. Leonardo da Vinci lavede talrige præcise anatomiske tegninger, men delte ikke meget ud af denne viden på hans egen tid. Det endelige gennembrud kom med anatomen Andreas Vesalius fra Bruxelles, som i 1543 udgav sin bog om menneskelegemets sammensætning [De humani corporis fabrica] baseret på observationer gjort ved obduktion. Han betragtes som faderen til moderne anatomi i den vestlige verden.

del 1, del 3
Oversættelse: Bombadillo